Van veel kleine beheerders naar schaalvergroting

Van veel kleine beheerders naar schaalvergroting
Bij vastgoedmanagementorganisaties doet zich de kantoor huren centrum Apeldoorn laatste jaren een schaalvergroting voor. Deze wordt bereikt door autonome groei, fusies en overnames, en door het kantoor huren amersfoort aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats eisen opdrachtgevers meer kennis en een breder dienstenpakket. Voorheen opereerden vastgoedmanagementorganisaties vaak lokaal, waardoor de grote beleggers contacten moesten onderhouden met zeer veel beheerders. Beleggers willen echter terug naar een overzichtelijk aantal beheerders, die kwaliteit kunnen leveren en in de belangrijkste marktgebieden aanwezig zijn. Een tweede drijfveer voor schaalvergroting is de kleine kantoorruimte huren enschede beleggerseis om financiële garanties te ontvangen van beheerders die huurinkomsten via hun rekeningen laten lopen. Voor kleine beheerders is het vaak moeilijk dergelijke garanties af te geven. In financieel opzicht is ook de toenemende overhead een reden voor schaalvergroting. De kwaliteitseisen en de concurrentie dwingen tot het aanstellen van stafmedewerkers voor marketing, onderzoek, advies en PR. Om deze lasten te kunnen dragen is een grotere dekking op de overhead noodzakelijk. Ook geldt in dit verband dat vaak forse investeringen in hard- en software nodig zijn om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van beleggers. Dezewerken immers vaak met verschillende administratieve systemen.

Van regionaal of productgeoriënteerd naar totaal dienstenpakket
Doordat de bedrijfsruimte huren Breda gemiddelde Nederlandse belegger in het verleden de touwtjes strak in eigen hand hield resteerden voor de vastgoedmanagementorganisaties slechts de dagelijkse operationele zaken. Tegenwoordig wordt de vastgoedmanagementorganisatie bij meer vraagstukken over de vastgoedexploitatie betrokken. Om aan de verwachtingen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, moet de beheerder op meerdere terreinen advies kunnen uitbrengen. Bij vastgoedexploitatie komen immers vrijwel alle aspecten van het beleggen in vastgoed voor. Dat kan variëren van onderhoud tot renovatie en van het innen van huurpenningen tot het opstellen van marketingplannen. Naarmate de beheerder door de belegger meer bij de exploitatie wordt betrokken, neemt het dienstenpakket dat moet worden geleverd toe.

bedrijfsruimtemarkt

bedrijfsruimtemarkt

het kantoor huren centrum Apeldoorn aanbod in 2005 op de bedrijfsruimtemarkt met 178% toegenomen, op de kantorenmarkt met 161% en op de bedrijfsruimte huren in amersfoort winkelmarkt met 70%. In de praktijk is het aanbod nog groter, omdat ook veel panden leegstaan die buiten de officiële statistieken vallen. De oorzaak van de huidige problematiek ligt dan ook vooral aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt.

Confrontatie
Ontwikkelaars werden eind 2005 en begin 2006 geconfronteerd met een zwakke opname en een sterk gestegen aanbod. De leegstand liep snel op, de huurprijzen daalden en de beleggers eisten door de toegenomen risico’s een hoger rendement op hun vast- goedbelegging. Ontwikkelaars verkochten tegen lager dan gecalculeerde opbrengsten en in sommige gevallen zelfs onder de kantoorpand te huur Enschede kostprijs om de kosten van leegstand niet te hoeven dragen. Een alternatief was (tijdelijke) verhuur, waarbij het vastgoed vaak aan meerdere huurders moest worden verhuurd om een volledige bezetting te krijgen. Objecten werden noodgedwongen aangepast voor ‘multitenant-verhuur’, terwijl men bij de goedkoop kantoor huren breda 

kantoorruimte huren Apeldoorn

ontwikkeling van de plannen was uitgegaan van één of twee grote en financieel solide huurders.

BAM

BAM

BAM gaat scholen bouwen en exploiteren Amsterdam. Bouwer BAM Groep heeft een contract verworven in het kantoor huren centrum Apeldoorn Verenigd Koninkrijk met een waarde van 85 mln pond. BAM gaat voor de East Renfrewshire Council vier scholen bouwen en de bedrijfsruimte huren Amersfoort komende 25 jaar exploiteren. Eerder dit jaar verwierf BAM al enkele zogenoemde publiek-private contracten voor scholen in het VK en in Duitsland. (Bron: Het Financieele Dagblad, 18 december 2004)
Ik wil er nu op tijd bij zijn Er zijn grote veranderingen op komst in de ziekenhuissector, weet directeur Emile Lohman van het Amsterdamse OLVG. Wijs geworden door zijn tijd bij de publieke omroep wil hij zich er niet door laten verrassen. Sinds 2000 is Lohman voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij directeur sociale zaken van de Bijenkorf en lid van het kernteam van het kleine kantoorruimte huren enschede facilitaire bedrijf van de omroepen, het NOB van Hilversum. Geen medicus dus. Maar iemand die lang heeft rondgekeken en ook heeft gezien hoe snel veranderingsprocessen zich voltrekken. Hij wil zijn 2700 werknemers wakker schudden, alert maken. Het ziekenhuis is een oase van rust. Vrijdagmiddag om vier uur is het stil in de gangen. Het lijkt hier wel uitgestorven als het weekeind begint. Daar kan ik mij boos over maken. Er is een grote behoefte vanuit patiënten aan behandeling buiten kantooruren. Daar moeten we op inspelen. Als de CAO hier niet op is toegesneden, dan is dat jammer, dan zal deze moeten worden aangepast. Na een peiling onder patiënten is besloten voortaan drie avonden open te zijn. Over drie tot vijf jaar zijn veel meer afdelingen open van acht uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds, voorspelt de kantoorruimte huren in Breda bestuursvoorzitter. Als hij in het ziekenhuis vraagt hoe de bezettingsgraad van de operatiekamers is, krijgt hij als antwoord: 95 procent. Dat klopt. Tussen acht uur ‘s morgens en half vijf ‘s middags, van maandag tot en met vrijdag. Daarna staan ze leeg. Er zijn medewerkers die zich verkneukelen over de overcapaciteit van ziekenhuisbedden in het westen van de hoofdstad. Het Slotervaartziekenhuis zit het meest in de gevarenzone. Maar wat gebeurt er als een commerciële concurrent het Slotervaart opkoopt en zijn diensten in heel Amsterdam gaat aanbieden? Dan praat je over een heel andere situatie. Triomfantelijk doen vanuit de statusquo is gevaarlijk, vindt Lohman

De manager en zijn stijl van leiderschap

De manager en zijn stijl van leiderschap
Cees van Loteringen geeft in het kantoor pand huren Apeldoorn NRC Handelsblad van 23 april 2004 een opsomming van vijf niveaus van leiderschap, en hoe die door de kantoorruimte huren amersfoort goedkoop manager van een onderneming kunnen worden ingevuld. Uit onderzoek van de Stanford University naar Amerikaanse ondernemingen die op de beurs consistent beter scoren dan de rest, blijkt dat deze voor de buitenwereld vaak onbekende bestuursvoorzitters hebben. Dit zijn doorgaans mensen die van zichzelf zeggen dat ze bij toeval de hoogste baas zijn geworden en dat hun succes vooral ook te danken is aan de goede medewerkers die ze hebben. Veel van deze ondernemingen worden geleid door wat managementgoeroe Jim Collins leiders van het zogenoemde Level 5 Leadership noemt: onopvallende, vaak zelfs teruggetrokken en verlegen persoonlijkheden met een sterke professionele overtuiging, die meer op Socrates dan op Caesar lijken. Ze stellen volgens Collins hun talent in dienst van de kleine kantoorruimte huren enschede onderneming. Ze combineren ‘professional will’ met ‘personal humility’:
– niveau 1: capabel individu. Levert productieve bijdragen door talent, kennis,
vaardigheden en goede werkmethoden;
– niveau 2: actief bijdragend teamlid. Draagt vanuit individuele capaciteiten bij aan
het verwezenlijken van groepsdoelen en werkt effectief met anderen samen;
– niveau 3: competente manager. Organiseert mensen en middelen zodat zij effec-

tief en efficiënt werken aan het bereiken van eerder vastgestelde doelen;
– niveau 4: effectieve leider. Weet te inspireren tot sterk commitment aan een heldere
en dwingende visie en weet daarbij tot hogere prestatievormen te komen;
– niveau 5: leiderschap. Bouwt aan duurzame ‘greatness’ door een mengsel van persoonlijke
nederigheid en professionele wilskracht.
In zijn boek Ondernemingssucces: hoe organisaties hun eigen toekomst creëren uit 2005 stelt Andy Mosmans dat bij succesvolle ondernemingen sprake is van een wisselwerking tussen identiteit, innovatie en leiderschap. Voorwaarde voor succes is volgens Mosmans: “Continu veranderen zonder zichzelf te verliezen, dat is de goedkoop kantoor huren breda yin en yang van een succesvolle onderneming”. Het leiderschap gaat voorbij, terwijl de onderneming zichzelf blijft.

De levende ziel

De levende ziel


Bij de zoektocht naar ‘goed management’ kunnen natuurlijk de kantoor huren centrum Apeldoorn vragen worden gesteld wat dat eigenlijk is, hoe dat moet en waarom dat nodig is. Belangrijker is echter de vraag naar de persoon van de goede manager. Van wie hoop je dat hij jou leiding gaat geven? En daarmee verbonden: tot wie hoop je zélf in je organisatie uit te groeien? Goed leiderschap is mensen stimuleren tot groei en bloei, en dat lukt alleen als je zelf nog groeit en bloeit. Daarbij heb je iemand nodig die je helpt omdraaien, die het  kantoorruimte huren amersfoort goedkoop goede aan je voorhoudt, die je élan, oriëntatie en stijl aanreikt, die je in contact brengt met bronnen van waarde. Iemand die zelf zo’n waardevolle bron voor je is.
In tegenstelling tot het Amerikaanse netwerk van managers en bestuurders volgt in Nederland nooit een sanctie op falend bestuur. Iemand die mislukt bij een gemeentelijke gezondheidsorganisatie mag prompt weer het  bedrijfspand te huur enschede bibliotheekwezen in een of andere poldergemeente gaan reorganiseren. Omdat er geen sanctie volgt, is er ook geen verantwoordelijkheid. Dit soort managers neemt maatregelen zonder verantwoordelijkheid voor de consequenties. Dat leidt tot desastreuze toestanden. En bovendien draag je de consequenties nooit zelf. Omdat je weg bent en op een niveau zit waar ze niet gevoeld worden. Je ziet overal bezuinigingen. Bij de omroep wordt bezuinigd op redacteuren, op cameramensen. Terwijl op het niveau van het management de buikriem nauwelijks wordt aangehaald. Ziekenhuizen hebben planners die goed voor zichzelf zorgen, terwijl daar verplegend personeel met almaar minder mensen nachtdiensten moet draaien. Wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het ondermijnt het vertrouwen in de leiding… De vertrouwenssamenleving begint te eroderen. Je ziet het aan de oprukkende afrekencultuur in bedrijven en overheidsorganisaties, in de goedkoop kantoor huren breda almaar toenemende regelgeving en bureaucratisering, in een afname van durf en flexibiliteit. We leven in een low trust society, zoals Francis Fukuyama dat noemt. We leven in een onzinsamenleving waar alles meetbaar moet zijn. Die controlesystemen persen de werkelijkheid in een bepaald model: iets heeft alleen waarde als het controleerbaar is. Er is veel tegen te doen. Om te beginnen zou ik het begrip ‘vertrouwen’ opnemen in al die rare managementschemaatjes van jullie. Gewoon het woord ‘vertrouwen’ er vijf keer inproppen. Vertrouwen in het vakmanschap van mensen die hun werk uitvoeren. Leraren, verpleegsters, chirurgen

Beleveniskopen

Beleveniskopen,

winkelen met Joseph Pine
Winkelen moet een zintuiglijke ervaring worden, zegt Joseph Pine. In een ouderwetse sigarenzaak je eigen sigaar rollen en daarna roken. Dat is pas een belevenis! De kantoor huren centrum Apeldoorn essentie van wat Pine en Gilmore betogen past op één sheet. In de loop van de economische geschiedenis zijn handelaren meer gaan verdienen door met hun koopwaar steeds een stapje dichter bij de bedrijfsruimte huren Amersfoort psychologische behoeften van de consument te komen. Als je meel en eieren verkoopt, maak je niet meer dan een paar cent winst. Dat is de grondstoffeneconomie. Als je van die ingrediënten een taart bakt en die verkoopt, houd je er misschien een paar gulden aan over. Dat is de producteneconomie. Bezorg je die taart aan huis, dan kun je er wel een tientje voor rekenen. De diensteneconomie. Neem je de klant ook de zorg uit handen om met die taart eert feestje te organiseren, dan praat je al gauw over honderd, tweehonderd gulden. Je bent aanbeland in de bedrijfsruimte te huur breda beleveniseconomie: je krijgt geld om de ervaringen te creëren waar je klanten op uit zijn. Nog een stap verder en je organiseert cursussen waar mensen experts kunnen worden in taarten bakken en feestjes geven. Dat heet de transforma- tie-economie. Die kondigt zich nu al aan. Klanten zullen ongekende bedragen neertellen om een ander mens te worden: interessanter, begeerlijker, gezonder. (Bron: Management Team, 25 augustus 2000)


Megastores
In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in grote mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mail niet als winkel, maar als virtuele binnenstad. Mails creëren zo hun eigen locatie en zetten alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van de bedrijfspand huren in Enschede daarvoor geschikte elementen is leisure. In mails en grote winkelcentra zijn twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambi- ance-leisure. Leisure bepaalt samen met het aanbod het winkelplezier. Commerciële of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten die losstaan van de kernfunctie van een mail: het aanbieden van goederen. Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen, horeca of bioscopen. De laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure, de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op

De concrete uitwerking

 


De concrete uitwerking van eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gegeven in Al-bladen en NEN-normen. De bedrijfsruimte huren Amersfoort Arbeidsinspectie controleert de naleving ervan. De omstandigheden in het kantoor moeten voldoen aan tal van eisen, bijvoorbeeld: • Eisen met betrekking tot het binnenmilieu: – thermische behaaglijkheid – luchtkwaliteit – akoestische kwaliteit – lichtkwaliteit (daglicht en kunstlicht) – regelbaarheid en beïnvloedbaarheid van verlichting, zonwering en ventilatie
• Eisen met betrekking tot beschikbare vloeroppervlakte en ‘verblijfs- kwaliteit’: – oppervlakte van kantoorwerkplekken daglichttoetreding, contact met ‘buiten’ – oriëntatiemogelijkheden – privacy aanwezigheid van planten • Eisen op het gebied van de inrichting van het kantoor – ergonomie van het meubilair – ergonomie van beeldschermwerkplekken hygiëne
In deze paragraaf worden een aantal arbo technische onderwerpen beschreven met de daarop gerichte regelgeving en normering. Deze onderwerpen blijken in de praktijk van bouwen en planvorming veelvuldig te worden besproken. Voor een volledige opsomming van de van toepassing zijnde weten regelgeving wordt verwezen naar de hiervoor genoemde publicaties.

COMMERCIEEL VASTGOED
AFMETINGEN VAN KANTOORWERKPLËKKEN

NEN 2580: ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen’. De norm is opgenomen in deze publicatie. • Arbobesluit artikel 3.19: ‘Afmetingen en luchtvolume van ruimtes; bewegingsruimte op de arbeidsplaats’. • NEN 1824: ‘Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoor- werkplekken’. • De minimaal vereiste vloeroppervlakte van een kantoorwerkplek wordt weergegeven in de volgende tabel. Voorts worden in de NEN 1824 eisen gesteld ten aanzien van circulatieruimte, de hoogte van scheidingswanden en fysische factoren als binnenklimaat, luchtverversing en daglicht. • Mede onder invloed van ontwikkelingen op het gebied van kantoorin- novatie zal veelal de totaal benodigde ruimte per werkplek niet in één ruimte beschikbaar zijn. Ook algemene afdelingsruimtes die aan een groep werknemers ter beschikking staan voor bijvoorbeeld overleggen of archiveren, worden tot de werkruimte van die groep werknemers gerekend.
Tabel 2: Afmetingen van kantoorwerkplekken conform NEN 1824 •
Element Minimumoppervlakte De medewerkers 4,0 nuttige m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één of meer medewerkers wordt gebruikt; inclusief kantoorwerkstoel en circulatieruimte op de werkplek. De kantoorwerktafel 1 nuttige m2 voor een werkplek met een plat beelscherm 2 nuttige m2 voor een werkplek met een CRTbeelscherm 1 nuttige m2 voor een lees/schrijfvlak 2,0 nuttige m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen De kasten 1,0 nuttige m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast De vergadervoorziening 2,0 nuttige m2 per persoon
DAGLICHT EN UITZICHT
• Arbo-besluit artikel 6.4: ‘Daglicht’.
Daglicht zal zo vaak mogelijk in de werkruimte aanwezig moeten zijn, indien in de werkruimte meer dan 2 uur per dag gewerkt wordt. – De gezamenlijke oppervlakte van lichtopeningen waardoor daglicht kan toetreden, moet ten minste gelijk zijn aan kantoor huren Apeldoorn  1/20 deel van de vloeroppervlakte van het werklokaal.
DE GEBRUIKER
– Het daglicht mag binnenvallen via een andere ruimte waar direct daglicht binnenvalt, zoals een atrium of serre. – Zorg dient te worden besteed aan een kantoorpand te huur Enschede  goed uitzicht. Schenk aandacht aan de afmetingen en de vormgeving van eventuele binnengebieden, zoals atria en serres. – Voorkom privacyproblemen door inkijk.
KUNSTLICHT
• NEN 3087: ‘Ergonomie. Visuele ergonomie in relatie tot verlichting’. • Arbobesluit artikel 6.3: ‘Daglicht en kunstlicht’. • Arbo-Informatieblad 2: ‘Werken met beeldschermen’. – Oriëntatieverlichting: 10 tot 200 lux. – Normale werkverlichting: 200 tot 800 lux. Speciale verlichting: 800 tot 3.000 lux. – Luminantieverhouding: beeldscherm en papier : werkvlak : omgeving als 1 : 3 : 10. – Voorkomen van reflectie en interferentie ten behoeve van beeldschermwerk.
BINNENKLIMAAT
• NEN-ISO 7730: ‘Gematigde thermische klimaatomstandigheden’. Bepaling van de indices Predicted Mean Vote (PMV) en Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) en omschrijving van de voorwaarden voor thermisch comfort. • Arbo-besluit artikel 6.1: ‘Binnen-en buitenklimaat’. – PPD is een subjectieve score op een 7-puntsschaal. De term PMV staat voor het voorspelde gemiddelde van zo’n score voor een grote groep mensen. Wenselijk is een binnenklimaat waarbij de PMV tussen -0,5 en +0,5 ligt. Het percentage ontevredenen bedraagt in dit geval minder dan 10%. In de praktijk wordt vaak als uitgangspunt genomen dat de overschrijding van deze grenzen in niet meer dan 10% van de arbeidstijd mag plaatsvinden.

VENTILATIE

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten

De opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten

De kantoor huren centrum Apeldoorn opkomst van langdurige onderhoudsprestatiecontracten is een ander voorbeeld.
Vastgoedbeheerders sluiten deze contracten af met onderhoudsbedrijven. Naast de bedrijfsruimte huren in amersfoort
beoogde kwaliteit en een vaste prijs is daarin ook een bonus-malusregeling opgenomen
met betrekking tot afwijkende prestaties.
In zekere zin gaan de huurders, onderhoudsbedrijven en de vastgoedmanager ( met
zijn medewerkers) een duurzame economische relatie aan, waarin naast bepaalde ook
onbepaalde verplichtingen spelen. Niet alles is immers vooraf bij het aangaan van een
contract te voorzien. De bedrijfspand huren in Enschede partijen hebben het vertrouwen dat de verplichtingen over en
weer zullen worden nagekomen en eventuele verschillen te zijner tijd vereffend zullen
worden.


Werken op basis van mutualiteit, waarbij wantrouwen het uitgangspunt is, werkt
wanneer er sprake is van kortstondige samenwerking met over en weer duidelijke
afspraken over prestatie, tijd en kosten. Dit komt bij nieuwbouw vaak voor, omdat
veel met name niet-professionele opdrachtgevers slechts één keer opdrachtgever zijn.
Na de transactie gaan de partijen weer uit elkaar en is verder geen sprake van binding
tussen partijen. Als het vertrouwen is geschonden kunnen de consequenties erg vervelend
zijn. De goedkoop kantoor huren breda gemeente Heerlen sluit bijvoorbeeld wegenbouwbedrijf Jansen de Jong
lnfra twee jaar uit van opdrachten.

Tweede leven voor een industrieel monument


Iedereen die wel eens met de goedkoop kantoor huren breda trein of auto vanuit het noorden Rotterdam is binnengereden, kent de kantoorruimte huren amersfoort goedkoop Van Nellefabriek: volgens velen het mooiste industriecomplex van Nederland. Ingebed tussen de A20, de Schie en de spoorbaan Den Haag-Rotterdam ligt het gebouw van staal en glas in de volkswijk Spangen. Het complex ondergaat een metamorfose. Waar vroeger thee, koffie en tabak werden geproduceerd, moeten in de toekomst websites, advertenties en woningen worden ontworpen. In de kantoorruimte huren apeldoorn gebouwen op het terrein moeten straks 150 kleine en middelgrote bedrijven hun onderkomen gaan vinden. Het Van Nellecomplex is in 1925 gebouwd en bij de renovatie worden veel authentieke elementen behouden. Moet je je voorstellen datje hier straks mag werken, in zo’n gebouw, met zo’n architectuur en al dat licht. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om een aantrekkelijke werkplek te bieden, en een mooiere dan deze is moeilijk denkbaar. (Bron: NRC Handelsblad, 18 juli 2000)
Figuur 1-19 Plattegrond Van Nelle-complex
Invloed op het functionele prestatievermogen: functiedegradatie
Naast onderhoud en investeringen is er nog een derde manier om de levensduur van een gebouw aan te passen, namelijk functiedegradatie. Hierbij wordt het prestatievermogen van het gebouw niet naar boven toe opgewaardeerd, maar worden de eisen aan het prestatievermogen van het gebouw verlaagd. Een voorbeeld: het kleine kantoorruimte huren enschede afwaarderen van een kantoorpand naar magazijngebruik. De methode van functiedegradatie is in figuur 1-20 weergegeven.
Figuur 1-20 Functiedegradatie door verlaging van de prestatie-eisen ten aanzien

Vastgoed fase

Vastgoed vase

Bij vastgoed kantoor huren Apeldoorn begint deze fase al na drie maanden. Zij duurt hooguit negen maanden. Net als bij bedrijfsruimte huren Amersfoort een auto is er sprake van een initiële vraag (starters) en een vervangings- vraag en -aanbod (doorstromers). In het begin van deze fase zit men bij vastgoed al aan een afzet van 85 a 90%. Bij het bereiken van een afzet van 98% kan men zeggen dat een nieuwe fase aanbreekt: de volwassenheidsfase. De winst in de groeifase begint bij een afname van meer dan 90%, terwijl er pas sprake is van een behoorlijk rendement bij een afzet van 98%, dus ongeveer na negen maanden. Op dit het punt breekt de verzadigingsfase aan.
Volwassenheidsfase
De groei van de afzet van de auto neemt af door de druk van concurrenten en imitaties. Er komen nieuwe, betere en veiliger auto’s. Om het marktaandeel te behouden maakt de ondernemer gebruik van bedrijfspand te huur enschede prijsaanbiedingen, reclame met betrekking tot merkentrouw en actiereclame. In deze fase bereikt de winstcurve meestal het hoogtepunt. Om de afzet verder te vergroten kan worden gekeken naar segmentatie, veranderend gebruik bij de bestaande afnemers en een andere positionering van de auto. De ondernemer kan – door bijvoorbeeld de kwaliteit of stijl van de auto te wijzigen – nieuwe gebruikers proberen aan te trekken. Deze fase duurt bij een auto ongeveer drie jaar.
In deze fase zal de goedkoop kantoor huren breda verhuurbaarheid van het vastgoedobject geen probleem zijn. De verhouding prijs/kwaliteit is ten opzichte van alternatieve mogelijkheden in de buurt in de regel niet ongunstig. Kenmerkend voor deze periode is de goede verhuurbaarheid en de geringe leegstand. De huurders betalen op tijd en als er een woning leegkomt is deze snel verhuurd. De kosten gemoeid met de instandhouding van het vastgoed zijn voorspelbaar gebleken, zodat in deze periode de winst kan worden behaald