Categorie archief: kantoorruimte huren breda

De orchestratielaag

Door kleine stukjes software te bouwen die modulair met elkaar zijn te verbinden, ontstaat een ge”integreerd systeem. Indien nodig kunnen de steentjes gemakkelijk vervangen worden. De structuur van SOA is in figuur 11.3 weergegeven.
SOA bestaat uit drie lagen: 1 de kantoorruimte huren amersfoort orchestratielaag; 2 de business-serverlaag; 3 de applicatielaag.
In de eerste laag, de orchestratielaag, wordt het totale systeem gedirigeerd. Dit wordt ook wel het business process management system (BMPS) genoemd. Een BPMS stelt de proceseigenaar in staat om de sleutelprocessen van zijn organisatie te beheren. Deze laag wordt beheerd door gebruikers die nog geen technisch inzicht in het softwareproces hebben. Hier worden modellen van kantoorruimte huren apeldoorn organisaties gemaakt zoals we die bij de grondvorm hebben gezien. Op die manier kan een flexibele, klantgestuurde en efficiente organisatie opgebouwd worden. Tevens kan BPMS-software de uitvoer van de processen monitoren. Dit stelt organisaties in staat om de performance van processen te analyseren en hier realtime actie op in te speien. Deze oplossingen onderscheiden zieh van de traditionele workflowoplossingen doordat ze een aparte tweede laag hebben: de enterprise service bus (ESB). Dit is als het ware de ruggengraat geworden voor het besturingssysteem. De centrale bus zorgt voor de connectiviteit tussen de verschillende diensten. De rol hiervan is om de eerste laag, het BPMS, af te stemmen
op de werkende applicaties in de derde Jaag. Dat kunnen ERP- en crmsystemen zijn. Die applicaties bevatten de feitelijke kantoorruimte huren enschede functionaliteit, die via de webservices vanaf het BPMS op afstand wordt aangeroepen. Dat alles kan over het internet gestuurd worden door gebruik te maken van webservices. De bedrijfstoepassingen staan daardoor in dienst van het BPMS, vandaar de term servicearchitectuur.
Met het BPMS kan IT-ondersteuning voor bedrijfsprocessen worden ontworpen of gewijzigd. In het ideale geval kan dit modelleren geheuren met een grafisch programma. Hier is geen programmeerkennis voor nodig. Dan kan een bedrijfsproces zoals ‘transporteren van fabriek X naar klant Y’ ontworpen worden door de juiste webservices aan elkaar te rijgen. Het resultaat van die exercitie is dan een klein programma. Bij activering roept dit programma, noem het even transport.exe, vanzelf vanaf het BMPS de benodigde functionaliteit aan in kantoorruimte huren breda onderliggende applicaties zoals ERPsystemen, via de webservices. De aangeroepen functionaliteit kan zieh ook bij derden bevinden, zoals businesspartners.