Tagarchief: bedrijfsruimte huren Amersfoort

De woning en de wooncomplexen

Ook de verhuurder heeft de plicht om de woning in dezelfde staat te houden. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woning en de wooncomplexen en voor het herstellen van schades, toegebracht door derden. Wanneer de verhuurder gemelde schade niet herstelt, heeft de huurder het bedrijfsruimte huren Amersfoort recht om zelf de schade te (laten) herstellen en alle gemaakte kosten te verhalen op de verhuurder. In ernstigere situaties heeft de huurder recht op schadevergoeding, vermindering van de huurprijs, tijdelijke uitstelling van betaling, of zelfs kantoor huren Apeldoorn ontbinding van het huurcontract. Voor de verhuurder betekent dit dus een groot risico op inkomstenderving. 226 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.3 Omdat ook de huurder een (subjectieve) zorgplicht heeft, zal het niet voldoen aan wet- en regelgeving ook mogen worden aangevoerd als gebrek waar hij schade door ondervindt. De voorschriften uit het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de bedrijfspand huren in Enschede Welstandsverordening worden daarom ook van belang om huurderving te voorkomen. De kwaliteit zal daarom niet alleen altijd moeten blijven voldoen aan de aanvangskwaliteit bij het betrekken van het vastgoed door de huurder, maar te allen tijde ook aan wet- en regelgeving. Interne voorwaarden Daarnaast zijn bedrijfsruimte huren Breda er interne randvoorwaarden van de vastgoedorganisatie zelf. Deze hebben vaak te maken met het interne beleid van de organisatie, zoals: – interne wetgeving, zoals specifieke hygiëne-eisen; onderhoudsbeleid; – beschikbare budget/maximale investeringskosten; – huisvestingskosten per brutovloeroppervlak; – percentage van de huisvestingskosten ten opzichte van de bedrijfskosten; – duurzaamheidsafspraken. Uit de praktijk Zwembad dicht door gevaarlijk plafond Het overdekte zwembad Bestevaer in Genemuiden is tijdelijk gesloten, omdat het plafond onveilig is. De Arbeidsinspectie spreekt van een “acuut onveilige situatie”. De gemeente Zwartewaterland heeft besloten zo snel mogelijk aanpassingen te verrichten aan het beweegbare plafond. Het bad is daarom naar verwachting anderhalve week gesloten. De zweminrichting heeft een bijzonder plafond dat na sluitingstijd aan kabels dichter boven het water hangt om afkoeling van de watertemperatuur tegen te gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat het beweegbare plafond geen goede vergrendeling heeft. Op last van de Arbeidsinspectie heeft het zwembad gisteren daarom de deuren gesloten. Als alles volgens verwachting gaat, beginnen de aanpassingswerkzaamheden vandaag al. De aanpassingen kosten volgens hem ongeveer € 10.000. De wethouder is verrast door het acuut onveilig verklaren van het zwembad. “Veiligheidseisen worden steeds verder aangescherpt. Het zwembad dat 22 jaar lang veilig was, is daardoor opeens acuut onveilig geworden. Een rare situatie,” reageert wethouder Meijer. (Bron: Eindhovens Dagblad, 14 december 2004)

BAM

BAM

BAM gaat scholen bouwen en exploiteren Amsterdam. Bouwer BAM Groep heeft een contract verworven in het kantoor huren centrum Apeldoorn Verenigd Koninkrijk met een waarde van 85 mln pond. BAM gaat voor de East Renfrewshire Council vier scholen bouwen en de bedrijfsruimte huren Amersfoort komende 25 jaar exploiteren. Eerder dit jaar verwierf BAM al enkele zogenoemde publiek-private contracten voor scholen in het VK en in Duitsland. (Bron: Het Financieele Dagblad, 18 december 2004)
Ik wil er nu op tijd bij zijn Er zijn grote veranderingen op komst in de ziekenhuissector, weet directeur Emile Lohman van het Amsterdamse OLVG. Wijs geworden door zijn tijd bij de publieke omroep wil hij zich er niet door laten verrassen. Sinds 2000 is Lohman voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij directeur sociale zaken van de Bijenkorf en lid van het kernteam van het kleine kantoorruimte huren enschede facilitaire bedrijf van de omroepen, het NOB van Hilversum. Geen medicus dus. Maar iemand die lang heeft rondgekeken en ook heeft gezien hoe snel veranderingsprocessen zich voltrekken. Hij wil zijn 2700 werknemers wakker schudden, alert maken. Het ziekenhuis is een oase van rust. Vrijdagmiddag om vier uur is het stil in de gangen. Het lijkt hier wel uitgestorven als het weekeind begint. Daar kan ik mij boos over maken. Er is een grote behoefte vanuit patiënten aan behandeling buiten kantooruren. Daar moeten we op inspelen. Als de CAO hier niet op is toegesneden, dan is dat jammer, dan zal deze moeten worden aangepast. Na een peiling onder patiënten is besloten voortaan drie avonden open te zijn. Over drie tot vijf jaar zijn veel meer afdelingen open van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds, voorspelt de kantoorruimte huren in Breda bestuursvoorzitter. Als hij in het ziekenhuis vraagt hoe de bezettingsgraad van de operatiekamers is, krijgt hij als antwoord: 95 procent. Dat klopt. Tussen acht uur ’s morgens en half vijf ’s middags, van maandag tot en met vrijdag. Daarna staan ze leeg. Er zijn medewerkers die zich verkneukelen over de overcapaciteit van ziekenhuisbedden in het westen van de hoofdstad. Het Slotervaartziekenhuis zit het meest in de gevarenzone. Maar wat gebeurt er als een commerciële concurrent het Slotervaart opkoopt en zijn diensten in heel Amsterdam gaat aanbieden? Dan praat je over een heel andere situatie. Triomfantelijk doen vanuit de statusquo is gevaarlijk, vindt Lohman

Beleveniskopen

Beleveniskopen,

winkelen met Joseph Pine
Winkelen moet een zintuiglijke ervaring worden, zegt Joseph Pine. In een ouderwetse sigarenzaak je eigen sigaar rollen en daarna roken. Dat is pas een belevenis! De kantoor huren centrum Apeldoorn essentie van wat Pine en Gilmore betogen past op één sheet. In de loop van de economische geschiedenis zijn handelaren meer gaan verdienen door met hun koopwaar steeds een stapje dichter bij de bedrijfsruimte huren Amersfoort psychologische behoeften van de consument te komen. Als je meel en eieren verkoopt, maak je niet meer dan een paar cent winst. Dat is de grondstoffeneconomie. Als je van die ingrediënten een taart bakt en die verkoopt, houd je er misschien een paar gulden aan over. Dat is de producteneconomie. Bezorg je die taart aan huis, dan kun je er wel een tientje voor rekenen. De diensteneconomie. Neem je de klant ook de zorg uit handen om met die taart eert feestje te organiseren, dan praat je al gauw over honderd, tweehonderd gulden. Je bent aanbeland in de bedrijfsruimte te huur breda beleveniseconomie: je krijgt geld om de ervaringen te creëren waar je klanten op uit zijn. Nog een stap verder en je organiseert cursussen waar mensen experts kunnen worden in taarten bakken en feestjes geven. Dat heet de transforma- tie-economie. Die kondigt zich nu al aan. Klanten zullen ongekende bedragen neertellen om een ander mens te worden: interessanter, begeerlijker, gezonder. (Bron: Management Team, 25 augustus 2000)


Megastores
In veel discussies rond strategieën bij commercieel vastgoed vormt locatie een belangrijk element voor de verklaring van succes of mislukking. Dat geldt in grote mate voor de kantorenmarkt. Ook voor individuele winkels en kleine winkelcentra gaat deze locatiewet op. Bezoekers zien de mail niet als winkel, maar als virtuele binnenstad. Mails creëren zo hun eigen locatie en zetten alles in om de gemiddelde verblijfsduur van bezoekers te verlengen. Eén van de bedrijfspand huren in Enschede daarvoor geschikte elementen is leisure. In mails en grote winkelcentra zijn twee soorten leisure te onderscheiden: de commerciële en de niet-commerciële leisure: in vakliteratuur benoemd als respectievelijk magneet-leisure en ambi- ance-leisure. Leisure bepaalt samen met het aanbod het winkelplezier. Commerciële of magneet-leisure heeft tot doel bezoekers te trekken met activiteiten die losstaan van de kernfunctie van een mail: het aanbieden van goederen. Voorbeelden van magneet-leisure zijn de achtbaan, bowlingbanen, kartbanen, horeca of bioscopen. De laatste twee behoren tot de passieve magneet-leisure, de overige tot de actieve. Niet-commerciële of ambiance-leisure is gericht op

Vastgoed fase

Vastgoed vase

Bij vastgoed kantoor huren Apeldoorn begint deze fase al na drie maanden. Zij duurt hooguit negen maanden. Net als bij bedrijfsruimte huren Amersfoort een auto is er sprake van een initiële vraag (starters) en een vervangings- vraag en -aanbod (doorstromers). In het begin van deze fase zit men bij vastgoed al aan een afzet van 85 a 90%. Bij het bereiken van een afzet van 98% kan men zeggen dat een nieuwe fase aanbreekt: de volwassenheidsfase. De winst in de groeifase begint bij een afname van meer dan 90%, terwijl er pas sprake is van een behoorlijk rendement bij een afzet van 98%, dus ongeveer na negen maanden. Op dit het punt breekt de verzadigingsfase aan.
Volwassenheidsfase
De groei van de afzet van de auto neemt af door de druk van concurrenten en imitaties. Er komen nieuwe, betere en veiliger auto’s. Om het marktaandeel te behouden maakt de ondernemer gebruik van bedrijfspand te huur enschede prijsaanbiedingen, reclame met betrekking tot merkentrouw en actiereclame. In deze fase bereikt de winstcurve meestal het hoogtepunt. Om de afzet verder te vergroten kan worden gekeken naar segmentatie, veranderend gebruik bij de bestaande afnemers en een andere positionering van de auto. De ondernemer kan – door bijvoorbeeld de kwaliteit of stijl van de auto te wijzigen – nieuwe gebruikers proberen aan te trekken. Deze fase duurt bij een auto ongeveer drie jaar.
In deze fase zal de goedkoop kantoor huren breda verhuurbaarheid van het vastgoedobject geen probleem zijn. De verhouding prijs/kwaliteit is ten opzichte van alternatieve mogelijkheden in de buurt in de regel niet ongunstig. Kenmerkend voor deze periode is de goede verhuurbaarheid en de geringe leegstand. De huurders betalen op tijd en als er een woning leegkomt is deze snel verhuurd. De kosten gemoeid met de instandhouding van het vastgoed zijn voorspelbaar gebleken, zodat in deze periode de winst kan worden behaald

Het systeem van overdrachtsbelasting

Het systeem van overdrachtsbelasting
Op het moment dat het  kantoor huren centrum Apeldoorn eigendom van een in Nederland gelegen onroerend goed overgaat van verkoper op koper, is de koper (‘verkrijger’) overdrachtsbelasting verschuldigd. In juridische termen wordt gesproken over de  bedrijfsruimte huren Amersfoort‘verkrijging van een onroerende zaak’. De overdrachtsbelasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) en bedraagt 6%. De inkomsten van het Rijk uit het heffen van overdrachtsbelasting bedragen in 2002 naar verwachting € 4,3 miljard. De plaats waar de onroerende zaak zich bevindt (Nederland), is voor de overdrachtsbelasting van belang, de nationaliteit van de koper en verkoper in het geheel niet. Bij de aankoop van onroerend goed in het buitenland hoeft dus, in Nederland althans, geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

FISCALITEITEN
De hoogte van de heffing
De  bedrijfspand te huur enschede hoogte van de heffing staat al lange tijd ter discussie, vooral vanwege de beperkingen die deze oplegt aan de doorstroom van particuliere woningen en de flexibiliteit van arbeid. Zo blijven particulieren met een in de loop der jaren gestegen inkomen zitten in relatief ‘goedkope ‘ woningen, die daarmee niet ter beschikking komen voor starters en zijn werknemers minder geneigd een andere baan te accepteren die een verhuizing noodzakelijk maakt. De situatie wordt verergerd door de sterk gestegen prijzen voor vastgoed. Ook al blijft de  goedkoop kantoor huren breda relatieve afdracht gelijk (6%), het absolute bedrag is de afgelopen jaren fors omhoog gegaan. Er zijn op dit moment echter geen concrete aanwijzingen dat het systeem of het tarief binnen afzienbare termijn zal wijzigen.

het leveringsaspect

kantoor enschede

het leveringsaspect

het leveringsaspect of het kantoor pand huren Apeldoorn  uitvoeringsaspect overheerst. Een andere mogelijkheid is te bezien waar de tekortkoming betrekking op heeft: op het leveren van een bouwstof of op het uitvoeren van de werkzaamheden. Uitvoeringsduur en termijnoverschrijding De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, kan op grond van de UAV 1989 uitgedrukt worden in aantal werkbare werkdagen, aantal kalenderdagen (weken of maanden) of door het noemen van een bepaalde dag. Indien de aannemer het werk later oplevert dan overeengekomen, kan de opdrachtgever een bedrijfsruimte huren Amersfoort korting op de aanneemsom aanbrengen. Opdrachtgevers dienen in het bestek aan te geven hoe hoog deze korting is. Als zij dit niet doen, geldt een bedrag van € 34,- (ƒ 75,-) per dag. Daar de Raad van Arbitrage deze korting aanmerkt als een gefixeerde schadevergoeding en deze alleen toewijst indien er werkelijk schade wordt geleden, is het voorstelbaar dat dit bedrag bij veel projecten veel te laag zal zijn. Ingeval van een te lage korting kan de Raad van Arbitrage, indien de billijkheid dit vereist, aanvullende schadevergoeding toekennen. Risico ’s tijdens de uitvoering Tot aan de oplevering is het werk voor risico van de aannemer. Voor schade die ontstaan is tijdens de uitvoering, is de aannemer dan ook aansprakelijk. Dit geldt niet als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
Daarnaast is de aannemer niet aansprakelijk ingeval van zogenaamde kostenverhogende omstandigheden. Dit betreft dusdanige omstandigheden waarmee bij het totstandkomen van de overeenkomst geen rekening hoefde te worden gehouden met het feit dat zij zich zouden voordoen. Deze kunnen de aannemer niet worden toegerekend, maar kunnen de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, heeft de aannemer recht op een bijbetaling die wordt overeengekomen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Ook kan de opdrachtgever het werk beperken, vereenvoudigen of beëindigen. Aansprakelijkheid na oplevering Na de oplevering of na de dag waarop een overeengekomen onderhoudstermijn is verstreken, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: •
• Als een gebouw binnen tien jaar geheel of gedeeltelijk vergaat door een kantoorruimte huren in Breda  gebrek in de samenstelling of door ongeschiktheid van de grond. Volgens rechtspraak van de Raad van Arbitrage dient zowel het vergaan

BOUW- EN AANBESTEDINOSRECHT

als de aansprakelijkheidsstelling van de aannemer binnen tien jaar plaats te vinden. De bewijslast ligt in dit geval bij de aannemer. • Als het werk of een onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat dat de directie, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering of bij de opneming van het bedrijfspand huren in Enschede werk, redelijkerwijs niet had kunnen onderkennen. Voorwaarde voor het indienen van een vordering is dat binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek hiervan mededeling is gedaan en dat de vordering binnen vijf jaar na oplevering of het einde van de onderhoudstermijn wordt ingesteld. 6

Eisen arbeidsomstandigheden

Eisen arbeidsomstandigheden
De concrete uitwerking van eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gegeven in Al-bladen en NEN-normen. De bedrijfsruimte huren Amersfoort Arbeidsinspectie controleert de naleving ervan. De omstandigheden in het kantoor moeten voldoen aan tal van eisen, bijvoorbeeld: • Eisen met betrekking tot het binnenmilieu: – thermische behaaglijkheid – luchtkwaliteit – akoestische kwaliteit – lichtkwaliteit (daglicht en kunstlicht) – regelbaarheid en beïnvloedbaarheid van verlichting, zonwering en ventilatie
• Eisen met betrekking tot beschikbare vloeroppervlakte en ‘verblijfs- kwaliteit’: – oppervlakte van kantoorwerkplekken daglichttoetreding, contact met ‘buiten’ – oriëntatiemogelijkheden – privacy aanwezigheid van planten • Eisen op het gebied van de inrichting van het kantoor – ergonomie van het meubilair – ergonomie van beeldschermwerkplekken hygiëne
In deze paragraaf worden een aantal arbo technische onderwerpen beschreven met de daarop gerichte regelgeving en normering. Deze onderwerpen blijken in de praktijk van bouwen en planvorming veelvuldig te worden besproken. Voor een volledige opsomming van de van toepassing zijnde weten regelgeving wordt verwezen naar de hiervoor genoemde publicaties.

COMMERCIEEL VASTGOED
AFMETINGEN VAN KANTOORWERKPLËKKEN

NEN 2580: ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen’. De norm is opgenomen in deze publicatie. • Arbobesluit artikel 3.19: ‘Afmetingen en luchtvolume van ruimtes; bewegingsruimte op de arbeidsplaats’. • NEN 1824: ‘Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoor- werkplekken’. • De minimaal vereiste vloeroppervlakte van een kantoorwerkplek wordt weergegeven in de volgende tabel. Voorts worden in de NEN 1824 eisen gesteld ten aanzien van circulatieruimte, de hoogte van scheidingswanden en fysische factoren als binnenklimaat, luchtverversing en daglicht. • Mede onder invloed van ontwikkelingen op het gebied van kantoorin- novatie zal veelal de totaal benodigde ruimte per werkplek niet in één ruimte beschikbaar zijn. Ook algemene afdelingsruimtes die aan een groep werknemers ter beschikking staan voor bijvoorbeeld overleggen of archiveren, worden tot de werkruimte van die groep werknemers gerekend.
Tabel 2: Afmetingen van kantoorwerkplekken conform NEN 1824 •
Element Minimumoppervlakte De medewerkers 4,0 nuttige m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één of meer medewerkers wordt gebruikt; inclusief kantoorwerkstoel en circulatieruimte op de werkplek. De kantoorwerktafel 1 nuttige m2 voor een werkplek met een plat beelscherm 2 nuttige m2 voor een werkplek met een CRTbeelscherm 1 nuttige m2 voor een lees/schrijfvlak 2,0 nuttige m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen De kasten 1,0 nuttige m2 voor elke vrijstaande of verrijdbare (lade)kast De vergadervoorziening 2,0 nuttige m2 per persoon
DAGLICHT EN UITZICHT
• Arbo-besluit artikel 6.4: ‘Daglicht’.
Daglicht zal zo vaak mogelijk in de werkruimte aanwezig moeten zijn, indien in de werkruimte meer dan 2 uur per dag gewerkt wordt. – De gezamenlijke oppervlakte van lichtopeningen waardoor daglicht kan toetreden, moet ten minste gelijk zijn aan kantoor huren Apeldoorn  1/20 deel van de vloeroppervlakte van het werklokaal.
DE GEBRUIKER
– Het daglicht mag binnenvallen via een andere ruimte waar direct daglicht binnenvalt, zoals een atrium of serre. – Zorg dient te worden besteed aan een kantoorpand te huur Enschede  goed uitzicht. Schenk aandacht aan de afmetingen en de vormgeving van eventuele binnengebieden, zoals atria en serres. – Voorkom privacyproblemen door inkijk.
KUNSTLICHT
• NEN 3087: ‘Ergonomie. Visuele ergonomie in relatie tot verlichting’. • Arbobesluit artikel 6.3: ‘Daglicht en kunstlicht’. • Arbo-Informatieblad 2: ‘Werken met beeldschermen’. – Oriëntatieverlichting: 10 tot 200 lux. – Normale werkverlichting: 200 tot 800 lux. Speciale verlichting: 800 tot 3.000 lux. – Luminantieverhouding: beeldscherm en papier : werkvlak : omgeving als 1 : 3 : 10. – Voorkomen van reflectie en interferentie ten behoeve van beeldschermwerk.
BINNENKLIMAAT
• NEN-ISO 7730: ‘Gematigde thermische klimaatomstandigheden’. Bepaling van de indices Predicted Mean Vote (PMV) en Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) en omschrijving van de voorwaarden voor thermisch comfort. • Arbo-besluit artikel 6.1: ‘Binnen-en buitenklimaat’. – PPD is een subjectieve score op een 7-puntsschaal. De term PMV staat voor het voorspelde gemiddelde van zo’n score voor een grote groep mensen. Wenselijk is een binnenklimaat waarbij de PMV tussen -0,5 en +0,5 ligt. Het percentage ontevredenen bedraagt in dit geval minder dan 10%. In de praktijk wordt vaak als uitgangspunt genomen dat de overschrijding van deze grenzen in niet meer dan 10% van de arbeidstijd mag plaatsvinden.

VENTILATIE
• NEN 1087: ‘Ventilatie van te bouwen woningen en woongebouwen: eisen en bepalingsmethoden’. • Arbo-besluit artikel 6.1 ‘Binnen- en bedrijfsruimte huren Breda  buitenklimaat’ en artikel 6.2 ‘Luchtverversing’. – Minimaal vereiste hoeveelheid verse lucht: • 30 m3 verse lucht per persoon per uur bij ‘lichte werkzaamheden’. • 50 m3 verse lucht per persoon per uur bij ‘zware werkzaamheden’. • 10 m3 verse lucht per persoon per uur extra waar wordt gerookt.
Ventilatiecapaciteit voor nieuwe gebouwen ten minste 1,2 x 10 3 m3/sec verse lucht per m2 vloeroppervlak van een werkvertrek. Voor gebouwen die in gebruik of in aanbouw waren voor 01-10- 1990: minimaal 0,9 x 10-3 m3/sec verse lucht per m2. Luchtsnelheid in de winter niet groter dan 0,15 m/sec. Luchtsnelheid in de zomer niet groter dan 0,25 m/sec.