Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Burgemeester en wethouders passen op de voorbereiding van die besluiten de procedure van afdeling 3.4 Awb toe. 5 Burgemeester en wethouders proberen met het bestuursorgaan overeenstemming te krijgen binnen welke tijd het ontwerpbesluit wordt opgesteld en binnen kantoor huren roosendaal welke tijd het definitieve besluit wordt genomen. 6 Indien er overeenstemming wordt bereikt, gelden de overeengekomen termijnen; indien geen overeenstemming wordt bereikt, gelden de afdeling 3.4 Awb-termijnen. Er kan bijvoorbeeld overeenstemming ontstaan dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan (zie art. 3.8 Wro) zo veel mogelijk gelijktijdig (in samenhang) wordt gevolgd met de procedure voor de vergunning en de ontheffingen. 7 Burgemeester en wethouders zorgen voor de kennisgevingen van de ontwerpbesluiten in de dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, in kantoor huren oosterhout de Staatscourant en langs elektronische weg, waarna eenieder zienswijzen kan indienen. 8 De bestuursorganen zenden de definitieve besluiten onverwijld naar burgemeester en wethouders.
9 Burgemeester en wethouders maken de vaststelling van het bestemmingsplan en de andere besluiten gelijktijdig bekend. Zij doen mededeling van deze besluiten in de Staatscourant en langs elektronische weg (art. 3.32 Wro).
Het is aan burgemeester en wethouders om te besluiten of de coördinatie plaatsvindt per onderwerp (art. 3.31 lid 3 onder b Wro). Bijvoorbeeld eerst de besluitvorming over de inrichting van het gebied (bestemmingsplan), daarna de besluitvorming over de uitvoeringsvergunningen, eventueel kantoor huren purmerend per gebouw van een complex op te richten gebouwen. Omdat de procedure van afdeling 3.4 Awb wordt gevolgd, is op de aangeduide besluiten geen bezwaarschriftenprocedure van toepassing. Beroep tegen de besluiten staat open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 onder e Wro). Voor de mogelijkheid van Awb-beroep worden de gecoördineerde besluiten als één besluit aangemerkt (art. 8.3 lid 1 Wro). Het effect van de coördinatie is dat de gecoördineerde besluiten (tenminste per onderwerp) tegelijk ter inzage liggen en in beroep tegelijk kantoor huren drachten en bij één rechter worden behandeld. Burgemeester en wethouders hebben alleen de bevoegdheid tot parallelschakeling van de procedures, niet om af te wijken van de inhoud van besluiten van andere bestuursorganen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>