De bouwvergadering

In de regel wordt de bouwvergadering voorgezeten door de projectleider namens de opdrachtgever en maakt de projectleider of opzichter het verslag van deze vergadering. Het bewaken van de projectvoortgang is in de regel het belangrijkste agendapunt. Regelmatig zal de stand bedrijfspand te huur Amersfoort van het werk moeten worden besproken aan de hand van het budgetbewakingsoverzicht. Op dit overzicht staat de totale begroting verdeeld naar activiteiten aansluitend op de uitvoering van het werk. Per periode wordt kantoor huren Apeldoorn opgenomen wat tot op de peildatum is besteed. Besteding en budget worden met elkaar vergeleken, waaruit uiteindelijk een negatief of positief saldo volgt met daarbij een doorrekening van de consequenties over het gehele project. Hierdoor is het goed mogelijk het totale budget gedurende de uitvoering in de gaten te houden en eventueel tijdig in te grijpen. Schilders raakten gisteren in een benarde positie tijdens hun werk bedrijfspand huren in Enschede aan het nieuwe vakantieverblijf Bellagio in Las Vegas, toen een steiger het begaf Gelukkig raakte niemand gewond. (Bron: NRC Handelsblad, woensdag 18 juni 1 997) Tijdens de uitvoering zullen de aannemers altijd met wijzigingen van de omschreven materialen en of uitvoeringstechnieken komen. In 99% van die gevallen ziet de aannemer hier financiële voordelen in. Het is daarom goed om dit vóór de gunning van het werk aan de aannemer te vragen. Het bestek moet zeer goed en zorgvuldig worden opgesteld, zodat wij vast kunnen houden aan de omschrijving van het bestek en het bedrijfsruimte huren Breda verzoek van de aannemer meestal afkunnen wijzen, omdat dit ten koste van de kwaliteit of de levensduur zou gaan. Mochten er toch bestekswijzigingen worden overeengekomen tussen de opdrachtgever en de aannemer, dan zal het daaruit voortvloeiende meer- en minderwerk nauwkeurig bijgehouden moeten worden en het liefst ingebracht worden in het budgetbewakingssysteem. Uitgangspunt bij het planmatig onderhoud is om te ‘behouden’ wat we hebben, of de levensduur van de bouwelementen te verlengen. Hierdoor is het soms erg moeilijk om in het bestek te omschrijven wat hersteld en/of vervangen moet worden. Het zal duidelijk zijn dat de opzichter ten aanzien van de uitvoering van het werk naast de zogenaamde kwaliteitscontrole tevens meer- en minderwerk, stelposten en de planning moet bewaken. Daarnaast is de opzichter in de gelegenheid om gegevens te verzamelen met betrekking tot het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. Op het moment dat de aannemer aan het hakken, breken en herstellen of onderhouden is, is de opzichter beter in staat een onderhoudsinspectie te verrichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *