De factoren

Gerelateerde afbeelding

De factoren die van invloed zijn op deze keuze tussen de twee modellen liggen op de volgende gebieden:2s • prestige van het topmanagement; • leiderschapsstijl binnen de organisatie; • urgentie van het probleem; • omvang van de verandering; • beheerssystemen binnen de organisatie.
Naar aanleiding van de beschrijving van de twee modellen kan naar voren worden gebracht dat de rol van adviseur met betrekking tot het adviesproces kan verschillen. In de ene situatie zal sprake zijn van een voornamelijk inhoudelijke bijdrage. In een andere situatie ligt de nadruk op het flexplek huren amersfoort begeleiden van het veranderingsproces. In de praktijk zien we dan ook de volgende drie rollen van een adviseur terug. 29 • De expertrol: de nadruk ligt hierbij op een inhoudelijke bijdrage van de adviseur. De adviseur zal binnen het advieswerk vooral zijn kennis en ervaring op een bepaald gebied inbrengen. • De sociaal-emotioneelgerichte rol: de adviseur houdt zich vooral bezig met menselijke aspecten ten aanzien van veranderingsprocessen. Zo kan een adviseur organisatie-medewerkers leren anders naar organisatieproblemen te kijken om zodoende het vermogen zelf problemen aan te pakken te verhogen. De adviseur zal optreden als een begeleider van veranderingsprocessen. • De procedureelgerichte rol: de adviseur legt hierbij de nadruk op het ontwerpen van richtlijnen en procedures om bepaalde veranderingen efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Organisaties veranderen voortdurend. Zoals al eerder is gesteld zijn organisaties levende systemen in een veranderlijke omgeving. Om te kunnen beoordelen of in een organisatie veranderingen nodig zijn, is organisatieonderzoek noodzakelijk. Organisatieonderzoek wil zeggen een systematische flexplek huren enschede doorlichting en beoordeling van een (deel van de) organisatie. Dit onderzoek heeft niet een eenmalig karakter, maar moet juist periodiek plaatsvinden. De afstemming op de interne en externe omgeving is immers een continu ontwikkelingsproces. Organisatieonderzoek kan qua doel en object verschillend zijn.3° Het doel kan enerzijds gericht zijn op het vooruitlopen op mogelijke toekomstige problemen (preventief onderzoek), anderzijds op het oplossen van aanwezige problemen (curatief onderzoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>