De portfoliogebieden

De portfoliogebieden kennen in het bedrijfspand te huur Amersfoort algemeen het volgende liquiditeitsbeslag. Star business voldoet aan alle normen, waaronder de interne financiële normen of randvoorwaarden. Het gaat hier vaak om courante objecten die een stabiele inkomensstroom voor de vastgoedorganisatie kantoor huren Apeldoorn genereren. Cash generation business voldoet niet aan de externe normen, maar wel aan de interne financiële normen of randvoorwaarden. Ook deze objecten genereren een stabiele kasstroom, al wordt de kasstroom bedreigd bedrijfspand huren in Enschede door het niet voldoen aan de externe factoren. Dog business voldoet niet aan zowel de interne als externe normen. De exploitatie van deze objecten verloopt slecht. Er zal veel in moeten worden geïnvesteerd, wil men de exploitatie bedrijfsruimte huren Breda verbeteren. Dit geld moet komen van de vastgoedobjecten die een positieve kasstroom genereren ( Star business en Cash generation business). De vastgoedobjecten die als Wildcat worden aangemerkt brengen doorgaans een positieve maar onvoldoende kasstroom op. Om deze objecten tot bloei te laten komen zijn over het algemeen grote investeringen nodig. In tabel 6-1 is het liquiditeitsbeslag weergegeven. Tabel 6-1 Liquiditeitsbeslag van de afzonderlijke cellen Star Cash generation Wildcat Dog Netto operationele ++ ++ + kasontvangst Investering Sa ldo (plusminus) 0 + Het is duidelijk dat de meest aantrekkelijke markten zich linksboven in de matrix bevinden ( Star-positie). De meest onaantrekkelijke markten bevinden zich rechtsonder in de matrix. Middels specifiek complexbeleid kan de vastgoedmanager de prestaties van de vastgoedportefeuille verbeteren. 6.3.2 Generieke portfoliostrategieën In de portfoliomatrix onderscheiden we de volgende generieke portefeuillestrategieën (tabel 6-2). Tabel 6-2 Portfoliostrategieën Portfoliogebied: Wi ldcat business Star business Cash generation business Dog business Strategie: Herontwi kkelen / afstoten Handhaven / toevoegen Handhaven / heroverwegen / afstoten Heroverwegen / herontwikkelen / afstoten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *