De tussentijdse verkoopwaarde

In zijn meest simpele vorm berekenen we de tussentijdse verkoopwaarde op tijdstip t (RWt) door de markthuur bij goedkoop kantoor huren amersfoort volledige verhuur aan het eind van het jaar van verkoop (Markthuurr+l) te delen door de bruto exit yield op tijdstip t (BARr) en vervolgens te corrigeren met transactiekosten (kosten koper: kk). De vergelijking is dan: _ Markthuur1 +1  NAR1 De vergelijkingen zijn relatief simpel. De keuze van de parameters wordt daarmee goedkoop kantoor huren apeldoorn cruciaal. Het voert te ver om op deze plek in vol detail in te gaan op de parameters. Enkele kanttekeningen zijn wel van belang: Het BAR en NAR op tijdstip verkoop moet altijd in relatie tot het huidige BAR en NAR worden beschouwd. Het BAR en NAR op tijdstip t ligt hoger dan het huidige BAR en NAR. Het BAR neemt sneller toe dan het NAR. Dit is het gevolg van het toenemende gemiddelde exploitatielasten van een ouder wordend object. De grootte van de toename is afhankelijk van goedkoop kantoor huren enschede een aantal factoren waarvan de belangrijkste zijn de grondquote en het al dan niet anticiperen op groot onderhoud. De grond veroudert in principe niet, wel de opstal. Het BAR op de investering in de opstal neemt in 10 jaar 0, 5% tot 1 ,0% toe. Het BAR op de grond neemt niet toe. Net als bij markthuren geldt voor de BAR en NAR dat golfbewegingen als gevolg van de vastgoedcycli een stijgende tendens kunnen neutraliseren of omgekeerd kunnen versterken. Een indicatie voor goedkoop kantoor huren breda de gemiddelde toename is door Wim Rust berekend in een artikel uit 20041 en is weergegeven in figuur 3.3. 1 inclusief effect van anticiperen ! exclusief effect van anticiperen i op groot onderhoud ! op groot onderhoud Markthuur 1 Waarde Toename 1 Waarde Toename t.o.v. Grond BAR, NAR EN WAARDE TEN GEVOLGE VAN VEROUDERING IN DE EERSTE 10 LEVENSJAREN HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 57 Berekening restwaarde: de grond-opstal methode Deze methode is toepasbaar als de economische levensduur van een object bekend is en als bekend is wat de grondwaarde van een object is. Bij de grond-opstal methode worden de waarde van de grond en de waarde van de opstal afzonderlijk benaderd. Aan het einde van de economische levensduur is de waarde van de opstal nihil en resteert de waarde van de grond (in de huidige bestemming). Stel: de huidige waarde van object (Wo) bestaat uit de som van de grondwaarde(Go) en de opstalwaarde (00). De economische levensduur van de opstal is L. De waarde van de opstal vermindert lineair. Als de grondwaarde niet stijgt en de opstalwaarde niet wordt gecorrigeerd met de inflatie geldt de hierna genoemde vergelijking voor de waarde op tijdstip t (RWt)· We corrigeren de gevonden waarde nog met de transactiekosten (kosten koper) kk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>