De uitvoering van het onderhoud

7. Beschrijf het proces met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud. 8. Welke aanbestedingsvormen kent u? Beschrijf deze in het kort. 9. Op welke wijze wordt de controle van het goedkoop kantoor huren amersfoort uitgevoerde onderhoudswerk gecontroleerd? 1 0. Waaraan moet u denken bij de oplevering van (onderhouds)werk? 11. Waarom is het evalueren van uitgevoerd werk belangrijk? 12. Gegeven: begroot 1 1 0 voordeuren worden goedkoop kantoor huren apeldoorn geplaatst voor € 750 per stuk, en geplaatst 1 1 5 voordeuren, die per stuk € 700 hebben gekost. Totaal is er € 2.000 minder besteed dan begroot. Verklaar het verschil ten aanzien van hoeveelheden en prijs. 1 3. Wat is een vastgoeddossier? 1 4. Wat is een prestatiecontract? 1 5. Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor uitbesteding middels prestatiecontracten en welke niet? 16. Wanneer is er sprake van goedkoop kantoor huren enschede een win-winsituatie voor opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen? 1 7. Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever? 18. Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever? 19. Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij? 20. Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij? 21. Wat zijn de kritische succesfactoren voor het uitvoeren van werken op basis van prestatiecontracten? 10. Managementcyclus 1. Beschrijf de goedkoop kantoor huren breda managementcyclus. 2. Geef een opsomming van besturingsproducten en beschrijf deze kort. 3. Beschrijf hoe inhoud kan worden gegeven aan beleidsverificatie. 4. Waarom is kennismanagement belangrijk? 5. Beschrijf het generieke vastgoedmanagementmodel. 6. Welk belang hecht u aan de automatisering van het vastgoedmanagementproces? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van automatisering? Hoever moet automatisering naar uw mening gaan? 1 1. Huisvestingsmanagement 1. Wat verstaan we onder CREM? 2. Beschrijf de verhouding vastgoedmanagement versus genera! management. 3. Wat wordt bedoeld met ‘de managementopgave staat centraal’? 4. Wat is de strategische waarde van huisvesting? 5. Wat wordt bedoeld met huisvesting als maatpak? 6. Wat wordt bedoeld met strategische aangrijpingspunten voor beleid en hoe werken deze door op huisvesting? 7. Welke invloed hebben organisatiestructuren op huisvesting? 8. Welke invloed hebben coördinatiemechanismen op huisvesting? 9. Wat is de invloed van technologie op huisvesting? 1 0. Hoe wordt de organisatiecultuur vertaald naar huisvesting?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>