De werkwijze transparanter

Nadat de nodige ervaring is opgebouwd, moet de werkwijze transparanter worden en moeten ook prestatiecontracten in concurrentie kunnen 333 9.5 VASTGOEDMANAGEMENT worden aanbesteed. Op dat moment is de marktintroductie van prestatiecontracten afgerond (zie Straub, Vijverberg en Philipsen, Onderhoudsbeleid woningcorporaties: strategisch voorraadbeleid, bedrijfspand te huur Amersfoort stuurinstrumenten en onderhoudscontracten, 2000, p. 55-56). 9.5 Financieel en administratief beheer Het financieel en administratief beheer omvat alle activiteiten die zijn gericht op het doelmatig en verantwoord beheren kantoor huren Apeldoorn van de geldstromen en het doelmatig vastleggen van alle relevante gegevens nodig voor adequate bedrijfsvoering. Van jaarbegroting tot jaarrekening. Deugdelijk financieel en administratief beheer is een absolute vereiste voor het slagen van het totale vastgoedmanagement. De administratie bouwt en beheert de bedrijfspand huren in Enschede gegevensbestanden die nodig zijn bij relatiebeheer en het vastgoedbeheer. Relatiebeheer van vastgoed kan alleen succesvol zijn wanneer er volledige en actuele informatie over (potentiƫle) huurders aanwezig is en dan niet alleen of zij de huur hebben betaald. Een inventarisatie van de meningen van de huurders over het vastgoedbedrijf en het vastgoed is veelal niet beschikbaar. In de praktijk komt het nog vaak voor dat verhuurder en huurder elkaar pas echt spreken als er een conflict is. Een inventarisatie bedrijfsruimte huren Breda van de huisvestingssatisfactie ontbreekt vaak. De relatiebeheerder en de vastgoedbeheerder kunnen alleen maar goed functioneren wanneer zij kunnen beschikken over betrouwbare en actuele informatie over de staat van het vastgoed, klachtenverloop, huisvestingssatisfactie, enz. 9.5. l De administratieve organisatie De Administratieve Organisatie, kortweg aangeduid met A.0., is de leidraad, de gestructureerde werkwijze hoe processen worden doorlopen. Het verdient aanbeveling de administratie zodanig in te richten dat daaruit alle gewenste besturingsinformatie en informatie voor beleidsverificatie kan worden verkregen. Het detailniveau waarop de informatie wordt vastgelegd is afhankelijk van de besturingsproducten voor het formuleren van beleid en voor het uitvoeren van beleid en is afhankelijk van het systeem voor beleidsverificatie. 9.5.2 Kostenverdeelstaat en kostendrager Bij het verrekenen van servicekosten stuit men onherroepelijk op het probleem van de toerekening van de kosten aan het gebouw naar de gebruikers toe. Wanneer kosten worden gemaakt welke worden doorbelast aan derden, bijvoorbeeld de huurders van een gebouw, dan is het zaak vast te stellen of de kosten al dan niet direct kunnen worden toegerekend naar de klant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *