Externe doelen

externe doelen. Deze voorzien in bepaalde behoeften van het bedrijf. De omgeving van het vastgoedbedrijf – het bedrijf zelf en zijn omgeving – ziet het als taak van het vastgoedbedrijf om een bepaalde gewenste functie in de samenleving te vervullen. Door het vervullen van die functie wordt aan bepaalde behoeften voldaan. In bijna alle gevallen is het vastgoedbedrijf in zijn goedkoop kantoor huren amersfoort voortbestaan afhankelijk van input vanuit de omgeving, zoals inkomsten, grondstoffen en ideeën. De omgeving is echter alleen bereid die input te verschaffen wanneer het vastgoedbedrijf bepaalde door de omgeving nuttig geachte functies vervult; interne doelen. Deze voorzien in behoeften van de direct bij de organisatie betrokkenen. Bijvoorbeeld het voorzien in de behoeften aan bestaanszekerheid, erkenning en goedkoop kantoor huren apeldoorn ontplooiing van medewerkers. Interne doelen kunnen alleen bestaan wanneer de externe doelen zijn vervuld. Immers, wanneer de omgeving geen behoefte meer heeft aan de door het vastgoedbedrijf vervulde functie, zal dit bedrijf niet meer kunnen blijven bestaan. Randvoorwaarden bepalen welke wensen en behoeften reëel zijn en welke niet. Het stappenplan ter vaststelling goedkoop kantoor huren enschede van doelen is elders beschreven. Enkele praktijkvoorbeelden waarin de relatie tussen managementopgave en huisvestingsbeleid centraal staat: 366 HUISVESTINGSMANAGEM ENT 1 1 .2 Missie Rijksgebouwendienst: De Rgd wil rijksoverheidsdiensten passende huisvesting bieden waarin het blijvend goedkoop kantoor huren breda centrum plezierig werken is. Visie: om ook in de toekomst gezien te worden als dé huisvestingsorganisatie voor en van de rijksoverheid, streeft de Rgd continu naar verdere innovatie en optimalisatie van haar diensten. Hierbij stellen wij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers centraal. In nauw overleg met hen willen we bovendien een actieve bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van het Rijk ten aanzien van stedelijke ontwikkeling, monumentenzorg en duurzaamheid. Door elke opdracht professioneel, slagvaardig en (kosten)efficiënt te benaderen, moeten onze opdrachtgevers concluderen dat de Rgd de beste partij is om mee samen te werken. Om de visie met succes te realiseren, hanteert de Rgd een strategie gebaseerd op de volgende uitgangspunten: – partnership met de klant: wij stellen ons niet op als leverancier, maar als volwaardige en betrouwbare huisvestingspartner die opkomt voor de belangen van de opdrachtgever; – maatwerkoplossingen: wij zijn gewend om ons te verplaatsen in de wensen van onze opdrachtgevers en kunnen voor elk huisvestingsvraagstuk, hoe complex ook, een oplossing op maat ontwikkelen; – integrale dienstverlening: wij willen onze opdrachtgevers álle zorg rond hun huisvesting uit handen nemen in samenwerking met externe specialisten die aan onze hoge kwaliteitscriteria voldoen; – optimale prijs-kwaliteitverhouding: wij zijn permanent uit op efficiencyverbetering en het creëren van schaalvoordelen, wat voor onze opdrachtgevers resulteert in een optimale prijs-kwaliteitverhouding; – investeren in ontwikkeling: wij stimuleren al onze medewerkers om hun vakkennis te verbreden en te verdiepen zodat zij berekend zijn op de toekomstige wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>