Het risico dat verbonden is aan de activiteiten van het project

Wanneer alle kasstromen zijn verdisconteerd kunnen ze nog niet zonder meer bij elkaar opgeteld worden. Er moet ook nog worden gecorrigeerd voor het risico dat verbonden is aan de activiteiten van het project. We nemen hierbij aan dat investeerders risico-avers zijn. Dit betekent dat zij een kasstroom met een laag risico prefereren boven een kasstroom van gelijke hoogte maar met een groter risico. Kasstromen die tot stand zijn gekomen uit projecten kantoorruimte huren amersfoort goedkoop met een hoog risico moeten lager worden gewaardeerd dan de kasstromen die ontstaan wanneer het geld risicoloos op een bankrekening staat. In de praktijk geldt dat hoge kasstromen altijd gekoppeld zijn aan een hoog risico. Laat u dus niet blindelings verleiden door mooie kasstroomoverzichten kantoor huren Apeldoorn in investeringsanalyses. Er dient altijd voor het risico gecorrigeerd te worden. Rekentechnisch is er ook weer sprake van disconteren. V (KS) Constante waarde = — ‘ (1 +p)’ In deze formule staat p voor de risicopremie. Het corrigeren voor de tijdvoorkeur en het risico kan gelukkig in één stap plaatsvinden, waardoor de volgende formule ontstaat: V(KS) Constante waarde = ‘ = V (KS) , ( l+i+p)’ (l+k)’ Hierin bedraagt k de rendementseis van de belegger. Dit is tevens de vermogenskostenvoet van de kleine kantoorruimte huren enschede vastgoedorganisatie. Rendementseis en vermogenskostenvoet zijn immers twee kanten van dezelfde medaille (denk aan salarissen: voor de vastgoedorganisatie betekent dit loonkosten, voor de werknemer salarisinkomsten). Wanneer het management dus de tijdvoorkeurvoet en de risicopremie van de belegger goedkoop kantoor huren breda kent en een inschatting gemaakt heeft van de te verwachten kasstromen kan het vervolgens bepalen of een project waarde toevoegt. Als de som van de verdisconteerde kasstromen groter of gelijk is aan de investeringsuitgave is er waarde toegevoegd. Dit verschil heet de netto contante waarde (NCW) van de investering. In formule wordt die als volgt berekend. n V (KS\ NCW=-I 0 + t= :L l –(l+k)’ 267 7.5.2 VASTGOEDMANAGEMENT De formule wordt in het volgende voorbeeld duidelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *