Het systeem van overdrachtsbelasting

Het systeem van overdrachtsbelasting
Op het moment dat het  kantoor huren centrum Apeldoorn eigendom van een in Nederland gelegen onroerend goed overgaat van verkoper op koper, is de koper (‘verkrijger’) overdrachtsbelasting verschuldigd. In juridische termen wordt gesproken over de  bedrijfsruimte huren Amersfoort‘verkrijging van een onroerende zaak’. De overdrachtsbelasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) en bedraagt 6%. De inkomsten van het Rijk uit het heffen van overdrachtsbelasting bedragen in 2002 naar verwachting € 4,3 miljard. De plaats waar de onroerende zaak zich bevindt (Nederland), is voor de overdrachtsbelasting van belang, de nationaliteit van de koper en verkoper in het geheel niet. Bij de aankoop van onroerend goed in het buitenland hoeft dus, in Nederland althans, geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

FISCALITEITEN
De hoogte van de heffing
De  bedrijfspand te huur enschede hoogte van de heffing staat al lange tijd ter discussie, vooral vanwege de beperkingen die deze oplegt aan de doorstroom van particuliere woningen en de flexibiliteit van arbeid. Zo blijven particulieren met een in de loop der jaren gestegen inkomen zitten in relatief ‘goedkope ‘ woningen, die daarmee niet ter beschikking komen voor starters en zijn werknemers minder geneigd een andere baan te accepteren die een verhuizing noodzakelijk maakt. De situatie wordt verergerd door de sterk gestegen prijzen voor vastgoed. Ook al blijft de  goedkoop kantoor huren breda relatieve afdracht gelijk (6%), het absolute bedrag is de afgelopen jaren fors omhoog gegaan. Er zijn op dit moment echter geen concrete aanwijzingen dat het systeem of het tarief binnen afzienbare termijn zal wijzigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *