Indirect rendement

Indirect rendement Engelse synoniemen voor indirect rendement zijn capita! return of appreciation return. Een Nederlandse synoniem is waardegroei. Het indirecte rendement is het quotiënt van het verschil tussen de waarde van object aan het eind van een tijdvak (Wt) en de waarde aan het begin van een tijdvak (Wr_!) en de waarde aan het begin van een tijdvak zoals weergegeven in onderstaande vergelijking. De teller geeft de waardegroei weer, de noemer de goedkoop kantoor huren amersfoort waarde aan het begin van het tijdvak. vv;- -vv;- 1 indirect rendement =  VV:– 1 Is het indirect rendement het resultaat van interne of externe waardering dan spreken we van niet gerealiseerd indirect rendement. Is het indirect rendement het goedkoop kantoor huren apeldoorn gevolg van verkoop dan spreken we van gerealiseerd indirect rendement. Totaal rendement: TRR Het totaal rendement (Total Rate of Return, TRR) is de som van het directe en indirecte rendement over een tijdvak. We hebben dat hieronder weergegeven. TRR = NCJ;+(YV;”-VV:–1) VV:–1 TRR: Investeringen en einde tijdvak Voor alle bovenstaande berekeningen geldt dat zowel de netto kasstroom als de goedkoop kantoor huren enschede waarden naar einde tijdvak moeten worden herleid. Vinden in een tijdvak bij-investeringen (It) of desinvesteringen (Dt) plaats, dan moeten deze investeringen opgenomen worden in de vergelijking. De variant die de ROZ-IPD gebruikt voor het totale rendement is weergegeven in onderstaande vergelijking. Er is ook een variant die stelt dat de noemer van de vergelijking het gemiddelde geïnvesteerd vermogen in de periode moet uitdrukken door niet de hele investering It maar de goedkoop kantoor huren breda halve investering: 0,5Ir op te nemen. Omdat de variant van de ROZ-IPD algemeen gebruikelijk is en data op basis van die variant worden gepubliceerd gebruiken we die variant. publiceert periodiek cijfers over het direct, indirect en totaal rendement. Hoewel de berekening van het indirect rendement, de waardegroei, ook rekening houdt met niet gerealiseerde waardegroei op basis van interne en externe waarderingen en niet alleen gerealiseerde verkopen, geven de cijfers ondanks de mogelijke effecten van waarderingen (smoothing en lagging) een beeld van de rendementskarakteristiek van verschillende vastgoedcategorieën. In figuur 3.15 staan de tot een minimum, maximum en gemiddelde bewerkte cijfers over de periode 1 995 tot en met 2008 van de ROZ-IPD voor de verschillende vastgoedcategorieën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>