Mandeligheid

Mandeligheid

Naast mede-eigendom is er nog een bijzondere vorm van kantoor huren apeldoorn   gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, de zogenaamde mandeligheid. Deze ontstaat als een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van eigenaren van twee of meer stukken grond en zij dit bij notariële akte tot gemeenschappelijk nut hebben bestemd en deze akte in de bedrijfsruimte huren in amersfoort  openbare registers wordt ingeschreven. Voor mandeligheid is niet vereist dat de erven aan elkaar grenzen. Van deze vorm wordt vaak gebruikgemaakt indien er behoefte is aan een gemeenschappelijke regeling die verbonden is aan de kwaliteit van eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld bij openbaar gebied, gemeenschappelijke wegen en openbaar groen. Bij recreatiewoningen kan gedacht worden aan gemeenschappelijke zwem- en sportcomplexen.

COMMERCIEEL VASTGOED

Appartementsrechten
Het appartementsrecht is opgebouwd uit twee componenten: het zijn van mede-eigenaar van bijvoorbeeld een kantoorgebouw en een zakelijk gebruiksrecht. Het gebruiksrecht geeft een exclusief recht ten aanzien van de als zodanig aangewezen delen van het gebouw, bijvoorbeeld een kantooretage, en geeft een medegebruiksrecht ten aanzien van gemeenschappelijke gedeelten, zoals het trappenhuis, de kantoor huren breda   lift en de garage. Anders dan bij mandeligheid waar de mede-eigendom beperkt blijft tot de onderdelen die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn, gaat het bij appartementsrecht om mede-eigendom van het geheel.
Voor appartementsrechten is in de wet een uitgebreide regeling opgenomen. Zo worden onder andere de volgende zaken geregeld:
• Een splitsing in appartementsrechten ontstaat door een notariële akte van splitsing met daaraan gehecht een splitsingstekening, welke akte in de bedrijfspand huren in Enschede  registers wordt ingeschreven. • De akte van splitsing omvat onder andere een reglement waarin bijvoorbeeld de rechten en plichten van de appartementseigenaren worden omschreven. Dit reglement is ook bindend voor de opvolgende eigenaren van een appartementsrecht. • De belangen van de appartementseigenaren worden behartigd door de vereniging van eigenaren. Dit is een rechtspersoon, waarvan alle eigenaren van rechtswege lid zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>