Omgang met bewonersorganisaties

Omgang met bewonersorganisaties Individuele huurders van woningen zijn zich gaan verenigen in bewonersorganisaties, huurderverenigingen en dergelijke. Men is hiertoe gekomen om de juridische en economische positie van de woninghuurder ten opzichte van de verhuurder te versterken. Tussen de Raad voor Onroerende Zaken en de Nederlandse Woon bond is een akkoord bereikt over een Modelomgangscode voor de particuliere huursector. Hierin zijn afspraken gemaakt over de omgang tussen een verhuurder en een huurderorganisatie op complexniveau. Een van de overwegingen hierbij is de afname van de bestaande ver- 305 9.2 VASTGOEDMANAGEMENT schillen tussen de ‘particuliere’ sector en de sector van de woningcorporaties geweest. De modelomgangscode regelt onder meer de representativiteit van de huurderorganisatie, de informatieverstrekking door de verhuurder, de wijze waarop en de frequentie waarmee overleg wordt gevoerd en de verdeling van kosten die de toepassing van de regels meebrengen. Meestal zal de relatiebeheerder bij toepassing van de omgangscode optreden als vertegenwoordiger van de verhuurder, waarbij specifieke communicatieve vaardigheden zijn vereist. 9.2 Vastgoedbeheer Vastgoedbeheer is gericht op het voortdurend in ‘technisch’ goede staat houden van het vastgoed, en wel zodanig dat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen. Bij bedrijfspand te huur Amersfoort vastgoedbeheer gaat het dus om het onderhoud van het vastgoed (herontwikkeling van vastgoed is in hoofdstuk 6 behandeld en is volgens het vastgoedmodel in dit boek toevertrouwd aan het ontwikkelingsvlak / tactisch-operationele vlak). Te kantoor huren Apeldoorn onderscheiden van onderhoudssoorten zijn: contractenonderhoud, gebruiksafhankelijk onderhoud; klachtenonderhoud, storingsafhankelijk onderhoud; planmatig onderhoud, toestandsafhankelijk onderhoud: – eenmalig om het vastgoedobject op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen; – voortdurend om het vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. bedrijfspand huren in Enschede mutatieonderhoud, toestandsafhankelijk onderhoud; serviceonderhoud: onderhoud op verzoek van de huurder, combinatie van storingsafhankelijk onderhoud, gebruiksafhankelijk onderhoud en toestandsafhankelijk onderhoud. In hoofdstuk 6 zijn de te onderscheiden onderhoudssoorten beschreven en is aan de hand van het uitvoeren van een jaarkostenberekening de meest bedrijfsruimte huren Breda efficiĆ«nte wijze van het uitvoeren van onderhoud toegelicht. Contractenonderhoud omvat de navolgende werkzaamheden: afsluiten van contracten, onderhoudscontracten en afgegeven garanties; toezien op uitvoering; periodieke, jaarlijkse analyse van contracten die binnen opzegperiode aflopen alsmede afgegeven garanties; analyse van contractenonderhoud naar afhandeling, kosten, kwaliteit en de opstelling van uitvoerende bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *