Omgevingsfactoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Omgevingsfactoren: bepalen situaties en omstandigheden
macrofactoren Elke organisatie wordt in beginsel beïnvloed door macrofactoren en ontwikkelingen in de omgeving. Hoewel een enkele grote onderneming of enkele ondernemingen gezamenlijk soms één of enkele van deze factoren kunnen beïnvloeden, vormen deze macrokrachten voor de meeste bedrijven een gegeven.
Organisaties worden in hun doen en laten beïnvloed door tal van krachten uil de omgeving. We noemen deze krachten macrokrachten wanneer een organisatie deze krachten ‘noodgedwongen’ ondergaat en ze zelf niet in bepalende mate direct kan beïnvloeden. Soms kan wel enig effect worden bereikt door samenwerking met andere organisaties. De technologische ontwikkeling of de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is echter niet zomaar door één organisatie beslissend te beïnvloeden. Niettemin heeft een individuele organisatie er wel degelijk mee te maken. Daarom gaan we nu kort in op belangrijke omgevingsfactoren en ontwikkelingen in een macro-omgeving waarmee vrijwel elke organisatie in haar functioneren te maken heeft, te weten: demografische factoren economische co-working space amersfoort factoren technologische factoren sociaal-maatschappelijke factoren politieke factoren ecologische factoren markt- en bedrijfstakfactoren.
Demografische factoren
Bij demografische factoren denken we aan groei, omvang, opbouw en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in veel gevallen hoe groot een afzetmarkt zal zijn. Veranderingen in deze factoren hebben bijvoorbeeld gevolgen voor bouwondernemingen. Of, indien de bevolking afneemt, zal dit gevolgen hebben voor de afzet van brood, wasmiddelen en dergelijke. Als de bevolkingsgroep tussen de vijf en tien jaar terugloopt, zal dit gevolgen hebben voor de speelgoedindustrie.
Een belangrijke recente demografische ontwikkeling is de groei van de totale bevolking. In het jaar 2013 zullen in Nederland circa 16,7 miljoen mensen leven. Het aantal huishoudens zal naar verwachting procentueel nog veel sterker toenemen, zie figuur 3.4. Dit laatste komt voor een groot deel door de toename van het aantal tweepersoonshuishoudens en de explosieve groei van het aantal alleenwonenden. Een groot deel van de alleenstaanden zal in 2013 bestaan uit ouderen, vooral co-working space enschede vrouwen. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders in het algemeen wordt steeds hoger, waardoor vergrijzing van de bevolking ontstaat. Binnen de Europese Unie zal in 2010 het aandeel van 60-jarigen (en ouder) zijn gegroeid tot 23% van de totale bevolking. De Wereld Gezondheids Organisatie geeft aan dat de gemiddelde leeftijdsverwachting van de mens stijgt van 48 jaar in 1955, 66 jaar in 1998 tot 73 in het jaar 2025. In ontwikkelde landen wordt dat zelfs gesteld op 80 jaar in 2025. De afgelopen 45 jaar verdubbelde de wereldbevolking. Rond het jaar 2070 zal waarschijnlijk een piek van 9 miljard wereldburgers bereikt worden, waarna naar verwachting een daling inzet tot 8,4 miljard aan het einde van de eeuw. Op dit moment zijn er 6 miljard wereldburgers. Tegelijkertijd groeit het aandeel ouderen: in het jaar 21 00 maken 60+ ‘ers naar schatting 34% van de wereldbevolking uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>