Onderweg naar een excellente onderneming

Gerelateerde afbeelding

Het ISO-certificaat gold lange tijd als dé garantie voor controleerbare en dus verbeterbare bedrijfsprocessen. Maar het kwaliteitskeurmerk is ingehaald door het integrale denken over kwaliteit. Kwaliteit die zich nestelt in de genen van de organisatie.
De Chinese pottenbakkers van ver voor onze jaartelling deden al aan certificeren. Aan de meegebakken duimafdruk van de keurmeester kon de koper zien, dat een pot voldeed aan de eisen van goed vakmanschap. En flexplek huren amersfoort zo winnen wij met onze KEMA-keur voor elektrische apparaten en ISO-certificering het vertrouwen van de klant. ISO-normen zijn gericht op kwaliteitsbewaking en preventie. Ze zijn echter voor steeds meer bedrijven maar een eerste stap op weg naar totale kwaliteit. Totale kwaliteit houdt in datje de organisatie als een geheel van met elkaar samenhangende onderdelen bekijkt en verbetert. De strategie, het leiderschap en het personeelsbeleid maken hiervan nadrukkelijk onderdeel uit en worden ter discussie gesteld. De motivatie van het personeel, de tevredenheid van klanten en de waardering van de maatschappelijke omgeving worden als resultaat van de onderneming beschouwd en gemeten, zoals dat met de omzet altijd al gebeurde. Dat is nieuw: net zo controleerbaar omgaan met resultaten van de menselijke aspecten flexplek huren enschede van de organisatie als met die van de financiële aspecten. Lerend en sturend op weg naar een excellente onderneming. De klant zal het zeker merken en u belonen met groeiend vertrouwen.
Kwaliteitsbeheersing De vastgelegde specificaties van het product of dienst en de gekozen bedrijfsprocessen bepalen uiteindelijk de maximaal te bereiken kwaliteit. Het realiseren van deze kwaliteit hangt af van de kwaliteitsbeheersing. Kwaliteitsbeheersing kan worden gedefinieerd als: de operationele kwaliteitsbeheersing technieken (bijvoorbeeld een visgraatdiagram) en activiteiten die noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. In het voorbeeld: het vertalen van een specificatie in het ontwerp van cursus of lesmateriaal; het op een juiste manier specificeren van een cursusinhoud aan de hand van een gesprek met een toekomstige cursist; het keuren en testen van het lesmateriaal voorafgaande aan een cursus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>