Rechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De overheid verricht van oudsher bestuurstaken op het gebied van openbare (interne en externe) veiligheid. Zij heeft hiertoe de politie en het leger in het leven geroepen. Een andere traditionele taak van de overheid in een waterrijk land als Nederland is de bescherming tegen het water: de waterstaat. Dit is niet alleen een zorg van de centrale overheid, ook de lagere rechtsgemeenschappen, zoals provincies, waterschappen en gemeenten, spelen hierbij een rol. Onderwijs en maatschappelijke zorg zijn eveneens taken die de overheid al meer dan 150 jaar tot de hare rekent. Naast deze traditionele taken hebben zich gaandeweg nieuwe problemen aangediend waarvan de burgers verwachten dat de overheid deze flexplek haarlem aanpakt en oplost. Hierbij moet worden gedacht aan: milieubeleid, beleid voor de ruimtelijke ordening en economisch beleid. Het milieubeleid en het beleid voor de ruimtelijke ordening komen in dit boek uitvoerig aan de orde in de volgende hoofdstukken.
Art. 112 e.v. Gw kennen de rechtsprekende bevoegdheden bij uitsluiting toe aan de rechterlijke macht. In sommige gevallen mogen niet tot de rechterlijke macht behorende personen deelnemen aan de berechting van bij wet aan te wijzen geschillen. Dat mag bijvoorbeeld bij pachtzaken. De rechter toetst ook overheidsdaden, zowel op het gebied van het bestuur als op het gebied van de wetgeving. Als een burger een privaatrechtelijk vorderingsrecht tegen de staat heeft (bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen), is de burgerlijke rechter bevoegd daarvan kennis te nemen.
•Voorbeeld Een rijksambtenaar in functie veroorzaakt een aanrijding. De gemeente beschadigt met een tractor een monumentale boom in een tuin.
De burgerlijke of gewone rechter is er voor de civiele (privaatrechtelijke) zaken, de administratieve rechter is er voor de bestuursrechtelijke zaken. In het algemeen zal de burgerlijke rechter een eiser niet-ontvankelijk verklaren (er wordt dan niet op de inhoud van de zaak ingegaan) als hij naar een administratieve rechter had kunnen gaan of kan gaan. Het principe is echter dat men zich altijd tot een rechter moet kunnen wenden. Mocht het beroep op de administratieve rechter in een wet zijn uitgesloten, dan kan men altijd terecht bij de burgerlijke rechter, die een soort ‘vangnet’-functie vervult.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>