Strategisch niveau

Op strategisch niveau vindt de besluitvorming over de totale vastgoedportefeuille plaats. In figuur 6-1 is de positie van het thema beleidsvlak / strategisch niveau in het vastgoedmanagementmodel weergegeven. Op het beleidsvlak gaat het om de vast- of bijstelling van beleid. Het vastgoedbedrijf zoekt op basis van de mogelijkheden op de markt naar zinvolle en rendabele middelencombinaties. Op productniveau zoekt het vastgoedbedrijf naar rendabele productcombinaties. De bedrijfspand te huur Amersfoort volgende vragen kunnen op dit niveau aan bod komen: – in welke vastgoedsectoren moet worden geïnvesteerd en in welke omvang? moeten we het vastgoedbeheer uitbesteden of in eigen beheer houden? zijn we in staat om zelf vastgoed te ontwikkelen of kopen we alleen bestaand vastgoed aan? als we in kantoor huren Apeldoorn staat zijn om zelf vastgoed te ontwikkelen, doen we dat dan op eigen risico of alleen wanneer het vastgoed op voorhand verhuurd is? realiseren we de groeidoelstellingen op eigen kracht (autonome groei) of gaan we groeien door overname van bestaande vastgoedportefeuilles (groei door overname)? hoe managen we de hele onderneming? Moeten de afdelingen een grote mate van zelfstandigheid krijgen of moeten wij ze bedrijfspand huren in Enschede centraal aansturen? hoe wordt de gegenereerde winst over de activiteiten verdeeld? 157 6 VASTGOEDMANAGEMENT Figuur 6-1 Positie van het thema beleidsvlak / strategisch niveau in het vastgoedmanagementmodel Markt maatschappelijke of contextuele omgeving. Richten Inrichten In dit hoofdstuk wordt strategisch vastgoedmanagement nader belicht. We gaan in op de functie van bedrijfsruimte huren Breda vastgoedorganisaties, interne organisatiemodellen, aangrijpingspunten voor beleid en de SWOT-analyse op bedrijfsniveau. Met de SWOT-analyse worden de sterkten (strengths), zwakten (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) voor de vastgoedorganisatie in kaart gebracht. Op basis hiervan worden mogelijke strategieën geëvalueerd en wordt de beste strategie geïmplementeerd, zoals weergegeven in nevenstaande figuur. De SWOT-analyse bestaat uit de volgende impliciete deelstappen: uitgangspunt van de SWOT-analyse is het doel van de organisatie; de externe evaluatie bekijkt de kansen en bedreigingen in de omgeving. Hier komen de sleutelfactoren voor succes uit naar voren, – factoren die de organisatie niet kan beïnvloeden, zoals wet- en regelgeving; de interne evaluatie bekijkt de sterke en zwakke punten van de organisatie. Hier komen de onderscheidende competenties van de organisatie uit naar voren, – factoren die door de organisatie wél te beïnvloeden zijn en waarmee zij zich kan onderscheiden ten opzichte van de concurrentie; de confrontatie van externe factoren met de interne factoren leidt tot het ontstaan van één of meerdere strategieën; tijdens de evaluatie en de keuze van de strategie(ën) zal er een controle plaats moeten vinden op sociale verantwoordelijkheid en op het behoud van de waarden van het management; implementatie van de gekozen strategie( ën).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *