Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Deze structuur wordt aangetroffen bij grotere organisaties met een relatief stabiele organisatieomgeving. Hierbij kan worden gedacht aan massaproductiebedrijven, non-profitorganisaties, organisaties met grootschalige dienstverlening en organisaties waarbij de beheersing van processen en veiligheid voorop staan. Het voordeel van deze organisatievorm is dat het een rationeel, betrouwbaar en consistent werkende organisatievorm is. Deze vergaderruimte huren amersfoort¬†machineorganisatie loopt het risico van ‘be-T Figuur 9.30 De machineorganisatie heersingsobsessie’ waarbij men probeert alles in regels en procedures te vangen hetgeen ten koste kan gaan van de efficiency en effectiviteit. Een ander nadeel is dat machineorganisaties niet echt veranderingsgezind zijn. En als er veranderingen plaatsvinden dan hebben deze het karakter van revoluties.
3 De professionele organisatie Deze structuur komt veel voor bij organisaties met hoog opgeleide personeelsleden ofwel professionals, waarin werkzaamheden worden verricht met een tamelijk routinematige ofambachtelijk karakter. Door intensieve opleidingsprogramma’s wordt het mogelijk de moeilijke werkzaamheden onder de knie te krijgen. De co√∂rdinatie in de professionele organisatie berust op de standaardisatie van kennis en vaardigheden. Enkele voorbeelden van professionele organisaties zijn: universiteiten en hogescholen, ziekenhuizen, accountantskantoren en sociale hulpverleningsinstanties. Uit figuur 9.31 blijkt dat de uitvoerende kern en de ondersteunde staf van groot belang zijn. De ondersteunde staf is heel belangrijk omdat deze de dure professionals in de uitvoerende kern (specialisten, hoogleraren enzovoort) zo goed mogelijk kan ondersteunen zodat zij zich maximaal kunnen toeleggen op hun primaire werkzaamheden. De technische staf is beperkt omdat de inrichting van het werk in de uitvoerende kern tot stand komt door de vergaderruimte huren enschede autonomie van de professionals. De strategie in een professionele organisatie is stabiel van karakter maar verandert voortdurend wat de details betreft. Voordelen van deze organisatievorm zijn de autonomie van de werknemers en het democratische karakter van de organisatie. De nadelen hebben betrekking op het bestaan van co√∂rdinatieproblemen tussen verschillende functie- of vakgebieden, het gevaar van misbruik van de autonomie van de professionals en de terughoudendheid ten opzichte van vernieuwing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>