Time-management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan de uitvoerende functionaris zijn specifieke beslissingsbevoegdheden overgedragen, die hem in de gelegenheid stellen het proces aan te passen of bij te sturen. Dit aanpassen of bijsturen van het proces kan alleen plaatsvinden binnen afgesproken grenzen. Binnen deze grenzen kan de flexplek huren amersfoort uitvoerende functionaris grotendeels zelf bepalen op welke wijze het proces aangepast of bijgestuurd dient te worden. Een bepaalde vrijheid van handelen om de doelstellingen van de organisatie te halen is aan hem overgedragen. Wanneer echter sprake is van een situatie waarbij de afgesproken grens overschreden wordt en er een uitzonderingssituatie (exception) onstaat, wordt de hogere functionaris van het probleem op de hoogte gebracht. Deze gaat vervolgens vervolgens tot actie over. Het inschakelen van de hogere functionaris wordt in deze opzet tot een minimum beperkt.
Time-management Het bestuur binnen een organisatie heeft als taak de bedrijfsprocessen te besturen. Bij dit besturen gaat veel tijd zitten in operationele en ad hoc-werkzaamheden. Veel bestuurders flexplek huren enschede klagen dat te weinig tijd overblijft voor de meer serieuze vraagstukken, waarvoor de bestuurders ook geacht worden een oplossing te vinden. De oorzaak van dit mismanagement van tijd ligt helaas bij de persoon zelf. Het gaat erom hoe een persoon met zijn tijd omgaat.
Volgens het Paretoprincipe levert 20 procent van de tijdsbesteding 80 pro- paretoprincipe cent van het resultaat op. Het is daarom belangrijk dat binnen elke functie de belangrijkste taken bekend zijn. Wanneer onvoldoende aandacht aan deze taken wordt besteed kan dit voor het functioneren van de persoon en de organisatie ernstige gevolgen hebben. In de tijdsbesteding dienen dan ook prioriteiten gesteld te worden. Aan werkzaamheden die een hoge mate van prioriteit hebben dient prioriteit (ongestoord en geconcentreerd) gewerkt te worden. Aan de hand van twee criteria kan men erachter komen welke werkzaamheden prioriteit dienen te hebben: 11 • Zijn de werkzaamheden belangrijk/niet belangrijk? • Zijn de werkzaamheden urgent/niet urgent?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>