Typen bedrijfsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Er kunnen drie typen bedrijfsprocessen worden onderscheiden: primaire processen 2 secundaire of ondersteunende processen 3 bestuurlijke processen
Onder primaire processen worden alle activiteiten verstaan die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van het product en/of de dienst, zoals inkopen, produceren, verkopen en leveren. Primair, omdat het resulteert in een product en/of dienst: het doel van de organisatie. Secundaire processen omvatten alle activiteiten die worden uitgevoerd om flexplek huren amersfoort bepaalde productiefactoren in stand te houden, zoals personeels- en financieel beheer, het beheer van de informatiesytemen enz. Secundaire processen vormen geen doel op zich, maar dienen om deprimaire processen goed en ongestoord te laten functioneren. De relatie tussen primaire, secundaire en bestuurlijke processen
De bestuurlijke processen bestaan uit alle activiteiten die voor een be- bestuurlijkeprocessen langrijk deel richting geven aan de primaire en secundaire processen, en de organisatie richten op de gestelde organisatiedoelen.
De activiteiten die tot de bestuurlijke taken binnen bestuurlijke proces- bestuurlijke taken sen worden gerekend, zijn de volgende: a Strategievorming: dit is het proces waarbij een toekomstbeeld wordt vast- strategievorming gesteld en een strategie wordt gekozen. Organisaties streven ernaar producten en/of diensten te leveren die voorzien in een behoefte bij haar afnemers. Aangezien afnemersbehoeften voortdurend veranderen en de markt verzadigd kan raken voor bepaalde producten, zal de onderneming hierop flexibel en slagvaardig moeten inspelen. Dat zal flexplek huren enschede resulteren in veranderingen van de te volgen strategie├źn. b Planning: het op een zodanig wijze afstemmen van primaire en secun- planning daire processen dat de gestelde doelen worden behaald. Planning heeft betrekking op de inzet van mensen, middelen en de benutting van tijd. Aan de hand van goede planningsmethoden is het mogelijk processen beter te beheersen (zie ook paragraaf 8.5). c Structurering: het ontwikkelen van een raamwerk waarbinnen mensen structurering en middelen in een organisatie worden ingezet (zie verder hoofdstuk 9). d Procesbeheersing: het doelgericht en doelmatig laten verlopen van be- procesbeheersing drijfsprocessen door middel van plannen, meten, vergelijken en bijsturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>