Van veel kleine beheerders naar schaalvergroting

Van veel kleine beheerders naar schaalvergroting
Bij vastgoedmanagementorganisaties doet zich de kantoor huren centrum Apeldoorn laatste jaren een schaalvergroting voor. Deze wordt bereikt door autonome groei, fusies en overnames, en door het kantoor huren amersfoort aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats eisen opdrachtgevers meer kennis en een breder dienstenpakket. Voorheen opereerden vastgoedmanagementorganisaties vaak lokaal, waardoor de grote beleggers contacten moesten onderhouden met zeer veel beheerders. Beleggers willen echter terug naar een overzichtelijk aantal beheerders, die kwaliteit kunnen leveren en in de belangrijkste marktgebieden aanwezig zijn. Een tweede drijfveer voor schaalvergroting is de kleine kantoorruimte huren enschede beleggerseis om financiële garanties te ontvangen van beheerders die huurinkomsten via hun rekeningen laten lopen. Voor kleine beheerders is het vaak moeilijk dergelijke garanties af te geven. In financieel opzicht is ook de toenemende overhead een reden voor schaalvergroting. De kwaliteitseisen en de concurrentie dwingen tot het aanstellen van stafmedewerkers voor marketing, onderzoek, advies en PR. Om deze lasten te kunnen dragen is een grotere dekking op de overhead noodzakelijk. Ook geldt in dit verband dat vaak forse investeringen in hard- en software nodig zijn om te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van beleggers. Dezewerken immers vaak met verschillende administratieve systemen.

Van regionaal of productgeoriënteerd naar totaal dienstenpakket
Doordat de bedrijfsruimte huren Breda gemiddelde Nederlandse belegger in het verleden de touwtjes strak in eigen hand hield resteerden voor de vastgoedmanagementorganisaties slechts de dagelijkse operationele zaken. Tegenwoordig wordt de vastgoedmanagementorganisatie bij meer vraagstukken over de vastgoedexploitatie betrokken. Om aan de verwachtingen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, moet de beheerder op meerdere terreinen advies kunnen uitbrengen. Bij vastgoedexploitatie komen immers vrijwel alle aspecten van het beleggen in vastgoed voor. Dat kan variëren van onderhoud tot renovatie en van het innen van huurpenningen tot het opstellen van marketingplannen. Naarmate de beheerder door de belegger meer bij de exploitatie wordt betrokken, neemt het dienstenpakket dat moet worden geleverd toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *