Vastgoedbesturingsproducten

Vastgoedbesturingsproducten Vastgoedbesturingsproducten zijn besturingsproducten die nodig zijn voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces (kwaliteit, kwantiteit, doorstroomsnelheid, enz.). 1 0.1.5 Besturingsproducten voor beleidsvorming Strategisch huisvestingsplan Omschrijving: Middels beleidsplannen wordt door de organisatie de huisvestingsstrategie uitgestippeld. Functie: Met het beleidsplan huisvesting probeert de organisatie haar concurrentiekracht te vergroten, door op tijd kansen en bedreigingen op de markt te signaleren. Beleidsplannen steunen op meerjarenhuisvestingsplannen. Meerjarenhuisvestingsplannen Omschrijving: Meerjarenhuisvestingsplannen kantoor huren amersfoort worden per object opgesteld. Hierin worden inkomsten – beschikbaar budget – en uitgaven over meerdere jaren tegen elkaar afgezet in de vorm van meerjarenexploitatieprognoses ( meerjarenonderhoudsprognoses). Belangrijke bouwstenen voor die prognoses zijn zicht op de huidige en toekomstige kwaliteit ten aanzien van ruimtelijke, functionele, esthetische en technische kantoor huren Apeldoorn eisen, de gebruiksverwachting en financiĆ«le mogelijkheden. Functie: Met meerjarenhuisvestingsplannen wordt afgetast of strategische opties haalbaar zijn, en of deze richtinggevend zijn voor het beleid van de organisatie. 350 MANAGEMENTCYCLUS 10.1.6 Jaarplan huisvesting Omschrijving: Een jaarplan huisvesting is kantoorpand te huur Enschede een werkplan waarin de activiteiten nodig voor de uitvoering van het beleid worden beschreven. Een jaarplan vormt in wezen de taakstellende jaarbegroting van de organisatie en is een nadere uitwerking van het meerjarenhuisvestingsplan. Functie: Taakstellende begroting. 1 0.1.6 Besturingsproducten voor de aansturing van goedkoop kantoor huren breda het beheer van vastgoed Vastgoeddossier Omschrijving: Het vastgoeddossier, opgebouwd volgens NEN 2633 en mede van toepassing zijnde normen zoals NEN 2658 (oppervlakten en inhouden van gebouwen), NEN 263 1 (investeringskosten) en NEN 2632 ( exploitatiekosten), dient om medewerkers van de organisatie, belast met het beheer en het gebruik van gebouwen, in staat te stellen hun taken effectief uit te voeren, doordat ze voortdurend over actuele vastgoedinformatie kunnen beschikken. Functie: Het vastgoeddossier ondersteunt: – overleg met de gebruikers van de huisvesting; – overleg met partijen belast met instandhouding van de huisvesting; – de overdracht van gebouwen en de bijbehorende administratieve bescheiden. Taak: Het vastgoeddossier vormt een belangrijke bron van informatie, waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>