Vastgoedmanagement op uitvoeringsvlak

Vastgoedmanagement op uitvoeringsvlak I operationeel niveau Op het uitvoeringsvlak wordt het vastgoed benut. Deze benutting brengt een kasstroom tot stand van de klant naar de organisatie bedrijfspand te huur Amersfoort die het vastgoed aanbiedt. Het is nu juist deze kasstroom die voor het vastgoedbedrijf van levensbelang is. De kasstroom zorgt voor winst en liquiditeit en is een essentiële voorwaarde voor vermogensverschaffers om geld aan het vastgoedbedrijf te kantoor huren Apeldoorn verstrekken. Kortom: de klant brengt geld in de lade en moet om deze reden worden gekoesterd. Of anders geformuleerd: de vastgoedorganisatie kan enkel effectief opereren op de vastgoedmarkt wanneer zij de klant als uitgangspunt van haar handelen beschouwt. Figuur 9.1 Uitvoeringsvlak / operationeel niveau van vastgoeddiensten in beeld in het vastgoedmanagementmodel bedrijfspand huren in Enschede Beleidsvlak /Strategische niveau j l vast- en bijstelling: Inrichten i • bedrijfsstrategie: rendabele doeVmiddelen-combinat.ie j • marketingstrategie: rendabele product/markt-combi.natie Invoer j : Programmeringsvlak / Tactische niveau beleid in de tijd en geld; meerjaren (des-)investeringen en meerjaren beheerplannin,,_ ___ _ Ontwikkelingsvlak / Tactisch-operationeel niveau bedrijfsruimte huren Breda herontwikkeling van vastgoed en het verwerven en afsloten van vastgoed everen van vastg 1ensten: • relatiebeheer, gericht op potentiële en huidige afnemers van vastgoeddiensten • vastgoedbeheer, gericht op het onderhouden van vastgoeddiensten • financieel en administratiefbeheer De taken op het uitvoeringsvlak vloeien voort uit de afgesloten huurovereenkomsten. Op het uitvoeringsvlak worden vastgoeddiensten aangeboden en onderhouden. Naast het aanbieden van vastgoeddiensten wordt op het operationele vlak ook administratief en financieel beheer gevoerd: 291 9.1 —- VASTGOEDMANAGEMENT —- relatiebeheer, gericht op potentiële en huidige afnemers van vastgoeddiensten; vastgoedbeheer, gericht op het onderhouden van vastgoeddiensten; financieel en administratief beheer. Relatiebeheer Relatiebeheer omvat het totaal aan activiteiten gericht op het uitvoeren van het verhuurbeleid. Het verhuurbeleid is in eerste instantie gefocust op de huidige huurders en daarnaast op toekomstige huurders van het vastgoedbedrijf. De functiebenaming relatiebeheer is nog ongewoon in de vastgoedmanagementwereld, maar wordt hier opgevoerd om duidelijk te maken dat het relatiebeheer gericht is op mensen en organisaties die vastgoed gebruiken. De functieaanduiding relatiebeheerder is zowel in de profit- als in de non-profitsituaties te gebruiken. Bij vastgoedmanagementbedrijven (makelaars) wordt relatiebeheer ingevuld door commercieel beheer, bij sociale woningbeheerders door de afdeling verhuur, woondiensten, sociaal beheer, klantenservice of de afdeling wonen en bij bedrijfshuisvesting door de afdeling facility management. In hoofdstuk 9. 1 is relatiebeheer nader beschreven. Uitvoerende bedrijven zijn ook relaties van het vastgoedbedrijf en worden in de regel door de vastgoedbeheerders onderhouden en op hun kwaliteit beoordeeld (zie hoofdstuk 9 .3. 1 1).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *