Wederzijdse informele communicatie

Mobach en Rogier bespreken ook de invloed van de coördinatiemechanismen onderlinge afstemming en direct toezicht op het bedrijfsvastgoed. Onderlinge afstemming is gebaseerd op wederzijdse informele communicatie. De taken die men verricht zijn onzeker of complex. Daarom is afstemming nodig. Direct toezicht berust op formele instructies. Eén persoon wordt goedkoop kantoor huren amersfoort verantwoordelijk gesteld voor het werk van anderen. Beide mechanismen werken beter wanneer men gemakkelijk bij elkaar binnen kan lopen. Het kantoorgebouw van Van Nelle is een voorbeeld waar het misging. Het kantoor bestaat uit een gebogen strook directievertrekken en een strook met overige kantoorruimten. Ter bevordering goedkoop kantoor huren apeldoorn van de onderlinge sociale controle werden glazen wanden geplaatst. Door de hogere ligging van de directievleugel was hiervan echter geen sprake. Het was voor de directie echter wel mogelijk controle uit te oefenen op het kantoorpersoneel, dat lager zat. Na enige tijd bleek het hoogteverschil nog te weinig afstand te scheppen. Er kwamen bij de directieleden gordijntjes te hangen, vanzelfsprekend goedkoop kantoor huren enschede besloten door het management zelf. Van gemakkelijk bij elkaar binnenlopen of elkaar zien was geen sprake meer. Voor het bevorderen van de informele communicatie Рzo belangrijk voor het coördinatiemechanisme van de onderlinge afstemming Рworden in kantoorgebouwen wel initiatieven ontplooid, zoals goedkoop kantoor huren breda centrum sportruimten en een bar. 385 1 1 .4.4 VASTGOEDMANAGEMENT 1 1 .4.4 Technologie Het technische systeem dat vereist is voor de productie van de goederen en diensten in de organisatie bepaalt in belangrijke mate het ontwerp van die organisatie (Mintzberg, 2001, p. 1 34). Van de zestien ontwerphypothesen in de theorie van Mintzberg hebben er drie Рhypothesen 6, 7 en 8 Рbetrekking op het technische systeem: 1. hoe meer het technische systeem het proces bepaalt, des te bureaucratischer is de organisatie. Een sterk regulerend technisch systeem leidt ertoe dat de taken van mensen worden opgesplitst in eenvoudige gespecialiseerde taken zonder veel handelingsvrijheid. Lees: de lopende band dicteert alles. Hierdoor wordt het uitvoerende werk meer routinematig en voorspelbaar, zodat het makkelijker kan worden gespecialiseerd en geformaliseerd. De technische processen bepalen voor een groot deel de structuur van het bedrijfsgebouw; 2. hoe complexer het technische systeem, des te meer structuur. Als het technische systeem moeilijk te begrijpen is leidt dit tot een grotere ondersteunende staf, meer professioneel werk en meer decentralisatie. En dit betekent kantoorruimte rondom het primaire proces; 3. volledige automatisering van het operationele proces leidt tot een organische structuur in plaats van een bureaucratische structuur. Chemische processen zijn vaak volledig geautomatiseerd. Het toezicht op deze processen vergt professionalisme. Mensen moeten de bevoegdheid hebben om bij een storing naar eigen inzicht direct in te kunnen grijpen. Dit laat zich niet in formele regels vastleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>